Najboljše poslovne rezultate za letošnji prvi kvartal so sicer dosegli v tehnoloških in zdravstvenih industrijah v ZDA, kjer sta po rasti dobičkov in prihodkov v ospredje stopila sektor programske opreme in farmacevtski sektor. Prvemu so se prihodki in dobiček v prvem kvartalu povišali za 9 oziroma 13 odstotkov. Farmacevtski sektor v ZDA pa je dosegel 10-odstotno rast prihodkov in 16-odstotno rast dobička. Tudi za drugi kvartal pričakujejo dobre poslovne izide obeh sektorjev. Zato ne čudi, da sta po tržnih donosih vodilna tudi v letošnjem letu. Pričakovati je, da se bo ta proces še nadaljeval, saj imata sektorja dobro razmerje med pričakovano dobičkonosnostjo in različnostjo, to pa trg nagrajuje. Industrijski sektor je nižje na lestvici tega razmerja. Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da je bil industrijski sektor v upadu že pred nastopom pandemije. Nemška industrijska proizvodnja je denimo »zbolela« že pred covidom-19: pred pandemijo se je krčila 14 mesecev zapored. To pomeni, da sta sektorja programske opreme in farmacije z vlagateljevega stališča še vedno bolj zanimiva kot industrijski sektor.

V prihodnjem tednu sicer pričakujemo četrtletna poročila podjetij Nike, Broadcom, Toshiba, Tiffany & Co in Zoom Video Communications. Vlagatelji bodo svojo pozornost v tem tednu namenili tudi konferenci ECB, saj bodo uradniki ECB sporočili morebitne spremembe monetarne politike. Med pritokom makroekonomskih podatkov bodo v ospredju podatki s trga dela in podatki glede proizvodne in storitvene aktivnosti v ZDA ter podatki glede nemške brezposelnosti.