Podjetja imajo s prijavo na javni razpis možnost izkoristiti brezplačno ocenjevanje (presojo), prav tako ob tem prejmejo certifikat poslovne odličnosti EFQM, kar Slovenijo uvršča med edino državo v Evropi, ki ga ponuja brezplačno.

Uspešno obvladovanje izzivov

V današnjih časih se morajo organizacije znati učinkovito spoprijemati z dvema velikima izzivoma hkrati, saj morajo učinkovito obvladovati spremembe, obenem pa še naprej opravljati vsakodnevne naloge. Uspešno obvladovanje te dileme organizaciji pomaga pri njenem prizadevanju, da bi bila pripravljena na prihodnost. Znak učinkovite organizacije je namreč tudi sposobnost biti agilen med nenehnimi spremembami in izzivi.

Procesi, ki sledijo logiki poslovne odličnosti, so v nepredvidljivih časih lažje obvladljivi, je med koronakrizo povedal Andrej Poklič, direktor gazele GKN Driveline Slovenija, prijavitelj na javni razpis leta 2018, prejemnik najvišjega državnega priznanja za odličnost ter EFQM certifikata Recognised for Excellence 5 zvezdic. »V situaciji, ki smo ji priča, še posebno dobro opazimo prednost dobro zasnovanih in merjenih procesov, saj lahko reagiramo hitro in na osnovi dobrih podatkov, ki jih dobimo iz procesov, tudi pravočasno. Procesi, ki sledijo logiki poslovne odličnosti, so v takšnih trenutkih bistveno bolje obvladljivi.«

GKN Driveline: visoka stopnja učinkovitosti vodenja in delovanja podjetja

» Transparentnost in predvsem dobra povezanost med dejavniki in rezultati zagotavljata visoko stopnjo učinkovitosti vodenja in delovanja podjetja v teh nepredvidljivih časih. Posebej bi izpostavil ocenjevanje tveganj, ki jih večkrat obravnavamo zgolj teoretično in manjkrat preizkusimo v praksi. Tokratna situacija je najboljši poligon, da prevetrimo naše procese na tem področju in jih hkrati učinkovito preverimo. Covid-19 nam je prinesel številne izzive in nas na neki način obdaril z množico novih spoznanj ter odprl nove poti za drugačni jutri, ki bo, kot poslovna odličnost že opredeljuje, merjena ne samo po finančnih učinkih in donosih, temveč tudi po vrednotah, ki jih sedaj na novo spoznavamo.«

Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki organizacijam pomaga vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja z merjenjem, kako daleč so prišle na poti k odličnosti; pomaga jim razumeti, kje so vrzeli in jim nakaže rešitve. Model zagotavlja organizacijsko analizo in vpogled ter vodi varno pot do napredka in preobrazbe. Samoocenjevanje kot del procesa poslovne odličnosti poda sliko »trenutnega« stanja organizacije. Rezultati pokažejo, katere so prednosti organizacije in katera področja so potrebna izboljšav ter predstavljajo dobro podlago za izdelavo strategije in načrtov nadaljnjih izboljšav.

Stroške v celoti krije država

V Sloveniji stroške procesa zunanjega ocenjevanja ter pridobitve in uporabe certifikata, ki ga organizacija lahko uporablja tri leta od prejema, v celoti krije država. Podjetja pa imajo tudi možnost povračila stroškov za pripravo vloge (oz. menedžerskega dokumenta) na javni razpis, in sicer velika podjetja preko javnega poziva, mala in srednje velika podjetja pa preko javnega poziva za vavčer.

Spirit Slovenija intenzivno spodbuja organizacije k uvajanju procesov za doseganje poslovne odličnosti, zato je svoje aktivnosti na tem področju nadgradil s strokovno podporo in subvencijami za podjetja, ki bi se odločila stopiti na pot odličnosti. Poleg objavljenega vavčerja, ki zajema pripravo samoocene, licencirana usposabljanja in prijavo na evropsko nagrado za poslovno odličnost, agencija izvaja številne aktivnosti, kot so strokovne delavnice za pridobitev kompetenc izvajanja samoocene, ogledi odličnih podjetij, ki že uporabljajo model EFQM kot nadgradnjo sistemom vodenja, in drugo.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo tukaj.