Prihodki so najbolj upadli v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi (za 9,5 odstotka), kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Znižal se je tudi realni prihodek od prodaje živil (za 5,5 odstotka), ki je v marcu še beležil 1,6-odstotno rast. Prihodek od prodaje v trgovini na drobno z neživili se je, po 26,1-odstotnem padcu v marcu, znižal za dodatne 3,1 odstotka.

Na mesečni ravni je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno nižji za 22,6 odstotka. Najbolj je upadel v trgovini na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, in sicer za 35,6 odstotka, in v trgovini na drobno z neživili, kjer je bil nižji 26,2 odstotka. Manj težav imajo trgovine z živili, saj je prihodek tam upadel le za 2,4 odstotka.

V prvih štirih mesecih tega leta je bil realni prihodek v trgovini na drobno za 10,7 odstotka nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta, k padcu pa sta največ prispevala slaba rezultata iz marca in aprila. Najnižji je bil prihodek v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi, kjer je strmoglavil za 19,6 odstotka. V trgovini na drobno z neživili je bil nižji za 9,8 odstotka, v trgovini na drobno z živili pa za 1,8 odstotka višji.

Statistični urad je danes sporočil tudi, da so marca zabeležili velik padec prihodka v storitvenih dejavnosti zaradi sredi meseca uveljavljene prepovedi opravljanja večine storitvenih dejavnosti. Marca je bil prihodek na mesečni ravni nižji za 14,9 odstotka, na letni pa za 13,7 odstotka.