Novico o odstopu je dopoldne sporočil Bošnjak, nato pa so jo potrdili tudi v Banki Slovenije, kjer so zapisali, da bo z razrešitvijo v DZ prenehala tudi pogodba o njegovi zaposlitvi v Banki Slovenije. "Skladno s tem bomo predlagali predsedniku Republike Slovenije, da začne s postopkom imenovanja novega člana sveta Banke Slovenije," so dodali.

Banka Slovenije je lani zaprosila Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) za preiskavo ravnanja viceguvernerja Bošnjaka, potem ko se je znašel pod plazom očitkov, da ni plačeval davkov za stanovanje, ki ga je oddajal. Komisija je ugotovila, da bi moral Bošnjak sam Banki Slovenije predložiti listine in pojasnila, s katerimi bi se lahko zavrnilo očitke o domnevnem neplačevanju davkov od dohodka iz oddajanja stanovanja v Ljubljani, ravnal pa je v nasprotju s pričakovano integriteto.

V Banki Slovenije so decembra lani ob tem poudarili, da sta za njihovo neodvisno delovanje integriteta in neodvisnost zaposlenih, še posebej pa članov sveta, bistvenega pomena. Spomnili so, da so se na KPK obrnili zato, ker očitkov viceguvernerju, ki sicer niso povezani z nalogami in poslovanjem Banke Slovenije, niso mogli v celoti preveriti in z gotovostjo ovreči.