Ljubljanski mestni svetniki bodo na junijski seji obravnavali predlog rebalansa proračuna za letošnje leto. Mestne finance so bile potrebne ponovnega uravnovešanja zaradi dveh pomembnih dogodkov, in sicer višje povprečnine in koronavirusa. Kljub nenadejanemu in občutnemu povišanju povprečnine (v letošnjem letu bi je Ljubljana prejela 8,57 milijona evrov več, kot je sprva načrtovala) pa ta zaradi koronavirusa in ukrepov za odpravljanje posledic epidemije ne bo bistveno okrepila prihodkovne strani proračuna. Ob koncu leta občina namesto sprva načrtovanih 411 milijonov pričakuje 386 milijonov evrov prihodkov.

20 milijonov evrov manj od komunalnih prispevkov

Na mestnem oddelku za finance in računovodstvo pričakujejo za kar 20 milijonov evrov manj komunalnih prispevkov, kot so sprva pričakovali. V mestni proračun naj bi se do konca leta po rebalansu tako nateklo »le« za 23 milijonov evrov od komunalnih prispevkov. Ker je občina najemnike občinski poslovnih prostorov in gostinskih vrtov oprostila plačila celotne ali dela najemnine v polovici marca, aprila in maja, bodo nižji tudi prihodki od najemnin in taks za gostinske vrtove. Najemnin za poslovne prostore bo po oceni mestne uprave za 324.000 evrov manj, od gostinskih vrtov 500.000 evrov manj.

Ker v času od izbruha epidemije v mestu praktično ni turistov, so usahnili prihodki od turistične takse. Občina je sprva načrtovala za kar 5,4 milijona evrov takse od turistov, zdaj pa pričakuje pičel milijon. Tudi iz koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo bo za 260.000 evrov manj prihodkov. Mestni redarji in inšpektorji so v času zamrznitve družbenega življenja zaradi zajezitve epidemije odkrili manj kršiteljev. Na občini letos pričakujejo 400.000 evrov manj na račun glob in drugih denarnih kazni. Ob koncu leta naj bi iz tega naslova v proračun prišlo 4,16 milijona evrov.

Čeprav je mestna uprava z rebalansom pričakovane prihodke zmanjšala s 401 na slabih 392 milijonov evrov, bo proračun ob koncu leta zaključil s 5,3 milijona evri primanjkljaja. Občina sicer načrtuje zadolževanje v znesku do 20 milijonov evrov, hkrati pa bo do konca leta odplačala za 12,5 milijona evrov obstoječega dolga.

Nekateri projekti na hladno

Na odhodkovni strani so v predlaganem rebalansu najbolj okleščeni investicijski odhodki, kar pomeni, da bodo določeni projekti na uresničitev morali počakati še vsaj kakšno leto oziroma se bodo odvijali počasneje. Če je občina letos sprva nameravala porabiti 4,55 milijona evrov za nakupe novih avtobusov, rebalans sploh ne predvideva nakupov v letošnjem, temveč v prihodnjih dveh letih. Krajani Brezove ravni letos ne bodo dočakali vodovoda, na križišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice pa občina ne bo še letos postavila vodne skulpture. Oba omenjena projekta bosta na vrsto prišla šele predvidoma leta 2022. Mestna uprava je v letošnjem proračunu med drugim občutno znižala tudi sredstva za prenovo dela Kajuhove ulice in vzdrževanje cest na sploh ter za gradnjo mosta čez Ljubljanico v parku Muste, četrtnega centra Golovec, Skate parka Stožice, pločnika in kolesarske steze ob Zasavski cesti.