Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Anton Travner je Muženiča s položaja direktorja NPU razrešil 6. maja in tedaj za vršilca dolžnosti imenoval Igorja Lambergerja, ki je bil v preteklosti tudi namestnik predsednika protikorupcijske komisije Borisa Štefaneca.

Ob razrešitvi Muženiča so na policiji navedli, da lahko generalni direktor policije na podlagi zakona o organiziranosti in delu v policiji in zakona o javnih uslužbencih direktorja NPU razreši s položaja v enem letu od nastopa funkcije ali od imenovanja uradnika na položaj, ne glede na razloge, ki so našteti v tem zakonu.

Izpostavili so tudi 49. člen zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki določa, da direktorja NPU imenuje in razrešuje generalni direktor policije. Omenjeni člen še navaja, da se za postopek imenovanja in razrešitve direktorja NPU uporabljajo določbe zakona o javnih uslužbencih o imenovanju in razrešitvi direktorja organa v sestavi.

Muženičev odvetnik Uroš Leben pa je za STA izpostavil, da je NPU le ena od notranjih organizacijskih enot policije, zato direktor urada ne zapade pod določbe zakona o javnih uslužbencih, ki govorijo o prenehanju položaja za politične uradnike.

Podobno je pred dnevi za portal 24ur.com razmišljal pravnik Rajko Pirnat. »Mislim, da zakon, ki ureja Nacionalni preiskovalni urad, ne dovoljuje uporabe posebnega razloga za razrešitev, po katerem lahko minister nekrivdno predlaga vladi razrešitev generalnega direktorja policije, tudi za to, da generalni direktor policije nekrivdno razreši direktorja NPU. Kar pomeni, da razrešitev ni skladna z zakonom,« je povedal Pirnat.

Zamenjava Muženiča je precej odmevala. Iz opozicijskih vrst je bilo slišati kritike, da si vlada podreja ključne institucije v državi za zaščito svojih interesov.

Z anonimnim javnim pismom so se na dan razrešitve oglasili tudi zaposleni na NPU. Muženičevo razrešitev so ocenili kot nedopustno ter izven zakonskih razlogov, ki jih določa veljavna zakonodaja. Muženič je po njihovem mnenju od nastopa mandata kot direktor svoje delo opravljal strokovno in profesionalno.

Ocenili so tudi, da vsakršno razreševanje vodilnih delavcev policije, ki presega ustaljene zakonske in strokovno argumentirane razloge, zbuja sum političnega vmešavanja v delo strokovnega organa. To pa na dolgi rok prispeva k razgradnji struktur varnosti in učinkovitega preiskovanja najzahtevnejših oblik kriminalitete v državi, so izpostavili.

Da Muženič uživa polno podporo zaposlenih, so tedaj za STA potrdili v Policijskem sindikatu Slovenije.

Po razrešitvi z vrha NPU je Muženič zdaj zaposlen v policiji, je še pojasnil njegov odvetnik.