Na občini namreč z javnim razpisom na Brodu v zakup oddajajo 40 vrtičkov. Vrtički so veliki 49 kvadratnih metrov, zakupnina stane 0,70 evra za kvadratni meter na leto, občani pa jih bodo lahko najeli za nedoločen čas. Za najem se lahko potegujejo prebivalci s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju Ljubljane, ki hkrati na območju občine nimajo v lasti primernega zemljišča za pridelavo vrtnin. Poleg zakupnine bodo morali najemniki plačati tudi sorazmerni del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja. Vrtičkarji bodo na Brodu lahko vrtnarili tako, da pri tem ne bodo ovirali drugih vrtičkarjev, s podpisom pogodbe pa se bodo zavezali, da bodo redno plačevali zakupnino in skrbeli za urejenost vrtička, bližnje okolice in skupnega dela na vrtičkarskem območju.