Sodba ustavnega sodišča pravi, da je dosedanji odkup državnih obveznic članic evrskega območja (odkup javnega dolga) s strani ECB očitno protipraven. Pravi, da je odločitev evropskega sodišča o tem odkupu napačna in da program ECB o odkupu državnih obveznic nasprotuje nemškemu pravnemu redu ter da je v nasprotju z nemško ustavo. To pomeni, da Nemčija tega ne sme več podpirati, ker če bi nadaljevala, bi kršila nemško ustavo in zakonodajo.

Možno je sklepati, da bo omenjena sodba povzročila velike probleme v evrskem območju in Evropski uniji ter da Evropejci še niso celovito dojeli razsežnosti te odločitve. Nemčija, sledeč sodbi, ne more biti del strukture morebitnih koronaobveznic in evroobveznic. Ne more sodelovati v morebitnem skupnostnem skladu za zavarovanje dolgov v evrskem območju in morebitnem skupnostnem skladu za oživitev gospodarstva EU. Nemško ustavno sodišče je obrazložilo, da je ustanavljanje takih fondov in njihovo financiranje oblika fiskalnega transferja, ki se ne more nadaljevati. Pravi tudi, da je kvantitativno sproščanje, ki ga je izvajala ECB, protipravno glede na nemško zakonodajo. Prav tako nemški davkoplačevalci ne morejo stalno financirati Evropskega mehanizma za stabilnost.

Kako naj bi se evrsko območje in EU izognila posledicam te odločitve? Možnost bi bila v spremembi evropskih pogodb, vendar bi bile te v koliziji z ordoliberalnimi določbami sodbe nemškega ustavnega sodišča. Lahko se zgodi, da bo nemška kanclerka prezrla sodbo in dopustila, da bo ECB udejanjala, kar je bilo odločeno, in spregledala, kaj ECB financira (vključno s kvantitativnim sproščanjem). S tem pa bo kršila sodbo nemškega ustavnega sodišča in samo vprašanje časa je, kdaj bo nekdo v Nemčiji začel pravdne postopke. Sodbe nemškega ustavnega sodišča so za Nemce močno zavezujoče.

Sodba nemškega ustavnega sodišča zna biti ključni žebelj v krsto evrskega območja in EU. Nemčija je odločilni dejavnik in njeno bodoče prispevanje in dopuščanje, da se tiska denar za potrebe članic, se ne bo moglo nadaljevati v nedogled.

Vprašanje je, ali je možna pritožba na sodbo nemškega ustavnega sodišča. Pritožba ni možna, niti na evropsko sodišče, ker je nemško ustavno sodišče suvereno. To pomeni, da sta si nemško ustavno sodišče in evropsko sodišče v svojih sodbah enakovredna, vendar so sodbe nemškega ustavnega sodišča za Nemčijo obvezujoče. In ker je Nemčija najmočnejša članica, bo najbrž prevladala v celotnem evrskem območju in EU.

Črt Tavš, Koper