Izbrane ideje projekta Zunaj naj bi pobudniki uresničili do konca septembra, pri čemer bodo vsi dobili svojega mentorja, ki bo pomagal z nasveti in strokovno podporo, ter do 800 evrov za nakup materiala. Prvič so v Prostorožu in IPOP projekt Zunaj pripravili lani in takrat izbrali najboljših deset idej. Letos so projekt še nekoliko okrepili, saj bodo pomagali uresničiti 15 idej, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

1. Igrišče za vse!

Na igrišču med Zarnikovo ulico in Poljansko cesto bi do septembra organizirali štiri mesečne delavnice, na katerih bi počistili igrišče, zasadili živo mejo, v visokih gredah ustvarili vrtičke, za katere bi skrbeli tudi otroci, posadili sadno drevo, na koncu pa se tam družili in ustvarjali.

2. Klopi ob parku v Rašiški ulici

Tudi letos bo ob Rašiški ulici zaživel kino na prostem, na katerem si bo mogoče ogledati filme, ki so jih posneli prebivalci soseske. Skupaj s prijatelji želita pobudnici akcije obnoviti tudi klopi ob parku.

3. Med skupnostnim vrtom in ulico

V coni za pešce med stanovanjskimi bloki na Resljevi cesti 32–36 in skupnostnim vrtom Onkraj gradbišča bi uredili vhod na vrt z informacijsko tablo, popravili ograjo ter uredili zaraščeno zelenje in zasadili nekaj novih okrasnih rastlin.

4. “Welcome to the Valley of Besnica Meeting Point”

Na kolesarskem počivališču v Besnici (nasproti hiše Besnica 15) bi radi postavili tablo z osnovnimi informacijami o kraju in dolini ter z zemljevidom in idejami za nadaljevanje poti. Uredili bi tudi kotiček za počitek z mizo, klopjo in cvetlicami.

5. Hišica narodnega heroja Vladimirja Gorkiča

Popravili bi približno trideset let staro hišico v parku pri blokih na Gorkičevi ulici 14, 16 in 18 na Viču, ki bi jo uporabljali za sestanke nadzornega odbora, piknike, rojstne dni, tombole in druge dogodke.

6. “Kača klepetača”

Na zeleni površini med hišami v Murglah bi radi postavili klop, visoko gredo in peskovnik. »Načrt 'Kače klepetače' predstavlja celovito rešitev in je zasnovan tako, da omogoča izvedbo v več fazah ali pa le delno izvedbo, glede na razpoložljiva sredstva in potrebe,« so zapisali pobudniki.

7. Ureditev košarkarskega igrišča v soseski Mostec

V Tisnikarjevi ulici bi radi manjše košarkarsko igrišče dovolj razširili, da bi lahko igrali vsaj igro 3 na 3. Uredili bi radi tudi manjšo tribuno, zabojnik za smeti in klopi.

8. Sneberska oaza

Pas med Lajovčevo ulico in Trbežami v Sneberjah bi radi spremenili v medgeneracijski prostor z manjšim kolesarskim poligonom, lesenimi klopcami za počitek in klepet, drevesno gugalnico, lesenim zabojem za menjavo knjig in pripomočki za hojo po vrvi.

9. Družabni kotiček pod stolpnico

Prostor za stolpnico na Vojkovi cesti 87 bi uredili v kotiček za »izmenjavo izkušenj o starševstvu, spoznavanje otrok iz stolpnice, družabne dogodke, pitje kavice in otroške ustvarjalne urice…«.

10. Ureditev zelenega pasu ob blokih

Na Opekarski cesti 11–15 bi radi na neurejenem zelenem pasu, ki je zdaj od parkirišča pregrajen z zeleno živo mejo, postavili manjše igrišče s peskovnikom, gugalnicami, steno za plezanje, klopcami in mizo ter visokimi gredami.

11. Vozlišče dobrih idej

Na zelenici pred fakulteto za gradbeništvo in geodezijo ter Geodetskim inštitutom Slovenije na Jamovi cesti bi radi uredili prostor za sprostitev, druženje in izmenjavo idej. »Gre za stičišče zaposlenih, študentov ter mimoidočih, ki do zdaj še ni bilo v rabi. V okolici fakultete namreč močno primanjkuje prostorov na prostem,« so zapisali v pobudi.

12. Košarkarsko igrišče “Tbilisijska”

Ponovno bi obudili staro košarkarsko igrišče na Tbilisijski ulici 110. Priskrbeli bi dva nova koša in obnovili talne označbe na igrišču. Pokosili bi travo v okolici in porezali drevje.

13. Doživljajsko igrišče

Neizkoriščeno zaraščeno parcelo za bloki pri Sparu na Brodu bi uredili v prostor za druženje, kjer bi vsako sredo imeli različne ustvarjalne delavnice.

14. Kotiček ob Ljubljanici

Na bregu Ljubljanice na koncu Šivičeve ulice bi radi odstranili plevel, grmičevje, smeti in gradbene odpadke, tla zravnali, jih pokrili s folijo in jih na koncu zasuli z makadamom. »Na tako urejen prostor bi postavili klopce in mizo iz palet, ki bi jih izdelali sami. V drugem delu bi obnovili stopničke, ki vodijo do Ljubljanice, in s tem omogočili lažji dostop do reke za izvajanje vodnih športov,« so zapisali.

15. Punkl

Na severni strani nasipa med parkiriščem NUK 2 in stavbo Rimska ulica 3 bi uredili trajne gredice in fiksne klopi oziroma tribune, ki bodo služile kot skupnostni vrt in sedišča na voljo meščanom in obiskovalcem dogodkov. Tribune bodo ob razstavnih dogodkih, na primer oblikovalski tržnici, obenem služile tudi kot pulti za postavitev izdelkov.