V podjetju Euro Varii, ki organizira bolšjak, ne vedo, kdaj bodo lahko sejme spet pripravljali.

Tržnica je uvrščena med trgovino z živili, ki je dovoljena, bolšjak pa med javne prireditve, ki še niso dovoljene… Pa razumi, kdor more. Morda bo kaj drugače po debirokratizaciji, ki jo obljublja vlada?

Boštjan Pirc, Ljubljana