Skupina Petrol je v prvih treh mesecih prodala 742.900 ton proizvodov iz nafte, kar je 18 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 42.100 ton, kar je pet odstotkov manj, prodaja elektrike je bila realizirana v višini 5,7 teravatnih ur, prodaja zemeljskega plina pa v višini 6,4 teravatnih ur.

S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol, ki je konec marca poslovala preko 509 bencinskih servisov, v prvih treh mesecih ustvarila 127 milijonov evrov prihodkov oz. tri odstotke manj kot v enakem obdobju leta 2019, izhaja iz poročila o poslovanju Petrola v prvih treh mesecih, s katerim se je v četrtek seznanil nadzorni svet.

Skupina Petrol se zaradi ukrepov posameznih držav za zajezitev epidemije na vseh trgih, kjer posluje, sooča z upadom prodaje tako naftnih derivatov kot trgovskega blaga. Že konec marca je Petrol zabeležil znaten upad prodaje, negativni trendi pa so se nadaljevali tudi v aprilu, ko je skupina zabeležila 46-odstoten padec malo prodaje.

Bruto prilagojeni dobiček je v prvih treh mesecih znašal 105,3 milijona evrov in je bil na ravni izpred leta dni. Dobiček iz poslovanja je bil višji za 34 odstotkov in je znašal 28,4 milijona evrov, bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) pa se je okrepil za 26 odstotkov na 46,5 milijona evrov.

V Petrolu rast EBITDA za približno četrtino pripisujejo pozitivnemu vplivu vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov za uravnavanje kotacij naftnih derivatov v višini 8,6 milijona evrov, saj so bile v začetku letošnjega leta kotacije prihodnjih mesecev za dizel še dvakrat višje kot konec marca. Ob izločitve tega vpliva bi bil EBITDA pri 37,9 milijona evrov višji za dva odstotka.

Kot pravijo v Petrolu, je poslovanje na vseh trgih, kjer posluje skupina, januarja in februarja potekalo skladno z načrti, marca pa so se s pandemijo novega koronavirusa poslovne razmere zelo zaostrile. Družbe v skupini Petrol sicer izvajajo ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja virusa in zagotavljajo nemoteno oskrbo z energenti.

"Skupina Petrol na vseh trgih, kjer posluje, pri pripravi in izvajanju ukrepov dosledno upošteva navodila oblasti. Primarna skrb je namenjena ukrepom za zaščito zdravja tako kupcev kot zaposlenih Petrola. Oskrba z energenti poteka nemoteno, vsa prodajna mesta obratujejo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi pandemije koronavirusa in s tem povzročene gospodarske krize Petrol načrta poslovanja v letošnjem letu ne bo mogel realizirati. Družba je zaradi negotovosti nadaljnjega razvoja dogodkov pripravila različne scenarije poslovanja glede na nadaljnje rahljanje ukrepov in omejitev držav.

V Petrolu, ki se bo letos osredotočal na optimizacijo stroškov in racionalizacijo poslovanja, predvidevajo, da bo količinska prodaja proizvodov iz nafte letos znašala le med 83 in 86 odstotki ustvarjene v letu 2019, za slabo dobro petino naj bi bil nižji tudi EBITDA. Naložbe za letos je Petrol omejil na najnujnejše oz. se bo za preostale odločal glede na razvoj pandemije in njenega vpliva na poslovanje.

Ob koncu lanskega leta, še pred pandemijo novega koronavirusa, je Petrol za letos na ravni skupine načrtoval prihodke od prodaje v višini 6,4 milijarde evrov, prodajo proizvodov iz nafte v višini 3,4 milijona ton, EBITDA v višini 214,8 milijona evrov in 109,8 milijona evrov čistega dobička.