Domžalsko Javno komunalno podjetje (JKP) Prodnik je v torek odpustilo predsednika in podpredsednika Sindikata Vir Prodnik Tomaža Lična in Blaža Jazbeca. Delodajalec jima očita neupravičeno odsotnost z dela, nevestno delo in mobing nad predsednikom konkurenčnega Sindikata JKP Prodnik Boštjanom Novakom, ki ju je v začetku maja tudi ovadil upravi. Sindikalista pravita, da so očitki izmišljeni. Pravi vzrok odpovedi pogodbe o zaposlitvi naj bi bil ta, da se je Sindikat Vir Prodnik vse od ustanovitve januarja letos zavzemal za odpravo kršitev v zvezi z agencijskimi delom in drugih nepravilnosti v JKP Prodnik, starejši sindikat pa naj bi bil glede tega skoraj povsem neaktiven.

Na komunali Prodnik je med vsemi zaposlenimi kar tretjina agencijskih delavcev, ki pa po trditvah sindikata niso bili enako plačani kot njihovi kolegi, ki so zaposleni neposredno v podjetju. »Zato smo ustanovili nov sindikat in z nenehnim sitnarjenjem nam je uspelo to popraviti, urediti plačevanje malice in prevoza, agencijski delavci pa so prvič dobili plačane tudi jubilejne nagrade,« je povedal Jazbec, ki je prepričan, da je nezakonito že samo dejstvo, da ima komunala Prodnik na določenih delovnih mestih agencijske delavce, saj je delo »stalno in dolgoročno potrebno«. Nekateri delavci opravljajo isto delo prek agencije že več kot 15 let, eden celo več kot 20 let.

Obglavljenje sindikata po preizkušenem receptu

Predsednik Sindikata JKP Prodnik Boštjan Novak se je upravi potožil, da sta odpuščena sindikalista več mesecev »v javnosti in med sodelavci širila žaljive trditve« o njegovi nesposobnosti, nezavzemanju za delavske pravice, podkupljivosti ... in »ustvarjala v podjetju negativno vzdušje«. Vse obtožbe zavrača in pravi, da je ves čas delal v »najboljši možni meri«, medtem ko naj bi se v novoustanovljenem sindikatu bolj kot za pravice agencijskih delavcev ukvarjali s tem, kako zamenjati direktorja Marka Faturja.

Zaradi opozarjanja na kršitve je uprava že marca letos odpustila tri agencijske delavce, ki so bili med najbolj aktivnimi v boju za ureditev agencijskega dela; razlog naj bi bil epidemija covida-19. »Ker to ni zaleglo, se je podjetje odločilo, da vrže na cesto vodilna sindikalista in tako obglavi sindikalni boj v komunali Prodnik,« pravi Matej Jemec, sekretar območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Gorenjske, ki je že od samega začetka aktivno vključena v zadevo.

Četudi je prepričan, da bosta sindikalista na delovnem sodišču zmagala, pa se boji, da bo uprava »po preizkušenem receptu vseeno dosegla svoj namen«. »Na cesto vržeš sindikalista in tako obglaviš sindikalni boj, saj pravnomočne sodbe na sodišču ni prej kot v enem letu. V tem času pa člani sindikata dojamejo signal, kaj se zgodi, če se borijo za svoje pravice,« opozarja Jemec in spomni na podobne primere obračunavanja s preveč glasnimi sindikalisti v družbah Helios, Sava Hoteli Bled, Aktiva čiščenje, Kovinoplastika Lož, Zavarovalnica Triglav, Komunala Bled, Arriva, Luka Koper, Adria Tehnika, na srednji šoli za oblikovanje Maribor…

JKP Prodnik: Gre za dva zdraharja

V komunalnem podjetju Prodnik so povedali le, da trditve sindikata zavračajo kot neresnične. Sicer pa so potem, ko so marca odpustili tri sindikalno aktivne agencijske delavce, zatrdili, da spoštujejo vse obveznosti s področja delovnopravne zakonodaje. Tedaj so tudi povedali, »da sta dva pred nedavnim zaposlena delavca ustanovila nov sindikat in se zapletla v odprt konflikt z obstoječim reprezentativnim sindikatom komunalne dejavnosti JKP Prodnik in svetom delavcev podjetja Prodnik. Ker s svojimi idejami nista prepričala sodelavcev v podjetju, zdaj javno blatita tako delovanje reprezentativnega sindikata v podjetju, sveta delavcev kot tudi vodstva podjetja z izmišljenimi obtožbami,« so še zapisali v JKP Prodnik.