Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je po posvetu s ministrstvom za zdravje in strokovno posvetovalno skupino sprejelo stališče, da se s ponedeljkom začne postopno sproščanje novih sprejemov in vračanje uporabnikov v domove za starejše, zavode za osebe s posebnimi potrebami, varstveno-delovne centre, socialnovarstvene zavode za usposabljanje ter nadomestne oblike bivanja in oskrbe.

Sprejemali bodo varovance, pri katerih ni potrjena okužba s koronavirusom. Pred sprejemom ali ponovnim sprejemom bodo v zavodih izvedli oceno tveganja prisotnosti okužbe in epidemiološkega stanja. Oceno bo izvedel izbrani osebni zdravnik, domski zdravnik ali diplomirana medicinska sestra. Uporabniki, pri katerih je tveganje za prisotnost okužbe zanemarljiva, bodo nameščeni na oddelek za zdrave uporabnike. Če pa pri oskrbovancu obstaja tveganje za prisotnost okužbe, bo nameščen v sivo cono. Tem bodo pri sprejemu tudi odvzeli bris, s katerim se ugotavlja okuženost s koronavirusom. V sivi coni bo uporabnik ostal do drugega negativnega brisa, ki bo izveden sedem dni po sprejemu.

Zavodi, kjer so nastanjeni uporabniki z okužbo, bodo lahko nove sprejeme organizirali le v primeru, da zagotavljajo ustrezno vzpostavitev treh con, tudi rdeče cone, namenjene okuženim. Pridobiti bodo morali pozitivno mnenje koordinatorjev in območno pristojnega epidemiologa glede na aktualno epidemiološko situacijo v regiji ter pri izvajalcu institucionalnega varstva.

Stanovalcem, pri katerih ne sumijo na okužbo, so samostojni, sposobni prostega gibanja ter razumejo navodila glede preprečevanja in obvladovanja okužb, bo omogočeno prosto gibanje. Zavodi jih morajo ob tem seznaniti z ustrezno uporabo kirurške maske in ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe s koronavirusom.

Da bodo domove starejših občanov in druge socialnovarstvene zavode odprli za nove sprejeme predvidoma s 25. majem, je že v sredo napovedal minister za delo Janez Cigler Kralj.