V postopku izbire kandidatov za vodjo slovenskega stalnega predstavništva pri EU v Bruslju (SPBR) je kadrovska služba MZZ na podlagi vseh prejetih prijav kandidatov pripravila dokument št. 10003-1/2019/45 z dne 17. 9. 2019 – opomnik za 10. redno sejo kadrovske komisije 2019, z oznako stopnje tajnosti interno (v nadaljevanju: opomnik). Dne 19. 9. 2019 pa je bil v časopisu Dnevnik objavljen članek novinarke Mete Roglič z naslovom »Bo Janeza Lenarčiča na čelu slovenskega stalnega predstavništva pri EU v Bruslju nasledil Iztok Jarc?«, ki vsebuje nekatere podatke iz tega opomnika. V članku je namreč navedeno, da je na interni razpis prispelo pet prijav ter da ima največ možnosti za imenovanje Iztok Jarc, ki je eden izmed prijavljenih kandidatov.

Glede na to, da je novinarka razpolagala z informacijami, ki so vsebovane v omenjenem dokumentu, se je upravičeno pojavil sum, da je bil tajni podatek razkrit nepooblaščeni osebi, s tem pa je prišlo do zlorabe tajnega podatka. Na podlagi sklepa tedanjega ministra Miroslava Cerarja je bil dne 20. 9. 2019 odrejen tematski notranji nadzor z namenom ugotavljanja zakonitosti in strokovnosti pri obravnavanju in varovanju tajnih podatkov, ki so nastali v postopku postavitve vodje SPBR. Nadzor je bil zaključen dne 4. 11. 2019.

Glede na ugotovitve v poročilu nadzora je služba za pravne zadeve in javna naročila ministrstva za zunanje zadeve podala mnenje, da obstajajo elementi znakov suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov s strani neznanega storilca iz 260. člena kazenskega zakonika, zato je bil sum storitve kaznivega dejanja dne 5. 12. 2019 naznanjen policiji. Naznanitev suma podpiše predstojnik organa. Tedaj je bil to dr. Miroslav Cerar.

Aleksander Geržina

veleposlanik, uradni govorec, vodja službe MZZ za strateško komuniciranje