Specializirani državni tožilec Iztok Krumpak je sicer za prvoobtoženega Ljuba Pečeta zahteval pet let zapora, saj naj bi imel glavno vlogo pri spornem poslu. V njem naj bi Zvon Ena projektni družbi I.J. Storitve, ki sama s holdingom ni bila lastniško povezana, za nakup delnic Luke Zadar dodelil posojilo v višini dobrih 17,5 milijona evrov, čeprav je bila družba takrat že prezadolžena, da bi lahko vrnila denar, ki sta ga Zvona zagotovila pri NLB.

Po njegovem mnenju sta približno enako vlogo v omenjeni združbi odigrala oba direktorja Zvonov, Simon Zdolšek in Franc Ješovnik, za katera je sodnemu senatu pod vodstvom sodnice Danile Dobčnik Šoštarič predlagal po tri leta zapora, za članico uprave Zvona Ena Matejo Vidnar Stiplošek pa dve leti zapora.

Obramba: Šlo je za posel v času »debelih krav«

Kot je bilo pričakovati, obramba v celoti zavrača vse obtožbe, saj da je šlo za posel, ki so se ga lotili v času »debelih krav«, ko še ni bilo ne duha ne sluha o hudi globalni finančni krizi, katere se ni dalo napovedati.

Pečetov zagovornik Silvo Godič je dejal, da čeprav se ima za pravnega strokovnjaka, obtožnice sploh ne razume, še posebej pa ne nedavno modoficirane, ko je tožilstvo obtožbe o insolventnosti projektne družbe zamenjalo z besedo prezadolženost. Ob tem je dejal, da se je s poslom Luke Zadar srečal prvič že, ko ga je za zastopanje pooblastila povsem druga tuja družba. Šlo naj bi za vplivne ljudi, ki pa so se nakupa delnic želeli lotiti na povsem enak način z ustanovitvijo offshore podjetja.

Dotaknil se je tudi obremenjujočega mnenja izvedenca Draga Dubrovskega, ki ga je razumel bolj kot tolmačenje pravnih pojmov in zakonskih določb, a po njegovem za to ni bil poklican, saj je stvar sodišča, da preceni zakonitost poslov. Ker je potrebno le nekaj poznavanja korporacijskega delovanja, meni, da pri nakupu delnic ni bilo nič nezakonitega, zato je sodišču predlagal oprostilno sodbo.

Enako je storil tudi Ješovnikov zagovornik Rok Gerlovič, ki je dejal, da je vse, kar se očita obtoženim, skregano z zdravo pametjo, obtožbe specializiranega državnega tožilca Iztoka Krumpaka pa označil kot konstrukt. Drugače si namreč ne more predstavljati obtožb o tem, da naj bi štirje člani uprav brez vsakega motiva želeli škodovati svojima podjetjema, ki sta jima zagotavljala kruh.

»Vsi govorijo o posojilu, vendar I.J. Storitve niso potrebovale posojila, pač pa je šlo za naročilo Zvona Ena, da v njihovem imenu družba kupi delnice Luke Zadar. Posel je bil ves čas zavarovan z menico, kar je najstrožja oblika zavarovanja,« je zatrjeval Gerlovič, ob tem pa poudarjal, da njegov klient z Zvonom Ena ni imel veliko opraviti.

Odvetnik Bojan Starčič je sklepne besede v zvezi z Vidnar Stiploškovo gradil na tem, da je ta sicer kot članica uprave Zvona Ena podpisala dve posojilni pogodbi, a se sicer s tem poslom ni ukvarjala. Zanj je odločitev sprejel predsednik uprave Zdolšek, delala je po njegovih navodilih, zato pričakuje oprostilno sodbo. Njen zagovornik je sicer tudi predlagal, da se ji v primeru obsodilne sodbe izreče alternativni način prestajanja kazni.

Zdolškov zagovornik Jernej Mlinarič pa je prepričan, da obtožba ni dokazana. Spomnil je, da je v letu 2007 slovensko gospodarstvo cvetelo, finančni trgi so naraščali, banke pa so zelo hitro dajale posojila. "Žal se tožilstvo ni nikoli postavilo v tisti čas," je dejal Mlinarič in dodal, da niti največji strokovnjaki niso vedeli, kaj bo sledilo v letih 2008, 2009 in 2010.