Drugi podpredsednik je najboljši slovenski jadralec v zgodovini Vasilij Žbogar, ki vodi tudi strokovni del zveze. Po statutu JZS v primeru odstopa predsednika zvezo vodi najstarejši podpredsednik. »Preprosto mi zdravje in s tem povezana volja ne dopuščata nadaljevanja sedanjega mandata,« je v izjavi pojasnil Tomaž, nedavno upokojeni bančnik. V vodenje zveze je bil vpet skoraj desetletje, dobrih devet let.

Za predsednika je bil nazadnje izvoljen 20. decembra 2018 na skupščini zveze v Izoli in sicer po predhodnem odstopu 18. maja istega leta zaradi drugačnih pogledov pri financiranju in organizaciji reprezentančnih vadbenih centrov. Bil je edini kandidat, vnovično kandidaturo pa je vezal na sprejem elementov novega koncepta delovanja zveze.

V zadnjem obdobju se nekaj klubov med drugim znova ni strinjalo s tem, da bi zveza vodila nacionalno panožno šolo. Tomaž je tako poudaril, da ne more mimo dejstva, da JZS ni samo "zveza klubov", ampak predvsem institucija, ki ima tako po zakonu o športu kot tudi po nacionalnem programu razvoja športa vlogo in dolžnost, da poskrbi za priprave in nastope reprezentanc, izobraževanje in licenciranje ter organizacijo in razvoj nacionalne panožne športne šole.

»Ravno odsotnost izvajanja te vloge JZS zaradi nenehnega oviranja in zaustavljanja izvajanja na skupščini sprejetega koncepta je razlog za zaostanek v razvoju jadralnega športa. Na skupščini soglasno sprejeti koncept je bil plod delavnic, usklajevanja in številnih razgovorov z Olimpijskim komitejem Slovenije ter s sedanjim predsednikom strokovnega sveta in glavnim trenerjem Žbogarjem, še preden je bil imenovan na ta položaj. Zato me preseneča, da smo prišli od ideje o ustanovitvi jadralne akademije do tega, da je nacionalna panožna šola škodljiva,« je zapisal Tomaž.

»Navkljub vsemu nam je v JZS uspelo zagotoviti izvajanje pomembnih funkcij, nekatere so sicer še v začetni fazi razvoja, kot je Nacionalna panožna športna šola. Zagotovili smo podporo klubom pri financiranju razreda optimist, stabilno financiranje reprezentančnih trenerjev navkljub na skupščini izraženim pozivom po prekinitvi pogodb. Dobro deluje sodniška organizacija in v okviru svoje avtonomije sekcija za velike jadrnice. Imamo dokaj stabilno bazo sponzorjev,« je med drugim navedel Tomaž.

Podpredsednika Lozeja je pozval, naj čim prej skliče seji izvršnega odbora in skupščine JZS, da se zagotovi možnost polnega delovanja JZS. »Kako pomembno in koristno je skupno delo v JZS, smo najbolj videli v obdobju epidemije novega koronavirusa, še bolj pa bo potrebno v prihodnjem obdobju, ko bo brez vizije in pozitivne zgodbe težko zagotoviti potrebna finančna sredstva,« je dejal.