Dobiček iz poslovanja skupine Krka je dosegel 134 milijonov evrov, dobiček iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), v višini 162 milijonov evrov pa je bil višji za 62 odstotkov, je razvidno iz danes objavljenega nerevidiranega poročila o poslovanju skupine, ki je v prvem četrtletju za naložbe namenila 14,9 milijona evrov, kar je skoraj 40 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani.

Največja absolutna rast prodaje je bila v četrtletju dosežena v regiji Vzhoda Evropa. Prodaja v tej regiji je znašala 153,1 milijona evrov oz. 33,2 odstotka celotne prodaje skupine. Ključna je bila rast na obeh ključnih trgih - Rusiji in Ukrajini. V Rusiji je Krka prodaja za 966 milijona evrov izdelkov oz. 25 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, v Ukrajini pa 25,1 milijona evrov izdelkov, kar je 33 odstotkov več.

Sledile so regije Srednja Evropa s 113,7 milijona evrov in deležem v višini 24,6 odstotka celotne prodaje, regija Jugovzhodna Evropa s 63,8 milijona evrov (13,8-odstotni delež) in regija Čezmorski trgi s 13,5 milijona evrov prodaje (2,9-odstotni delež).

Prodaja na domačem trgu je znašala 23,3 milijona evrov, kar je 5,1 odstotka celotne prodaje skupine Krka. Glavnino prodaje na domačem trgu je Krka dosegla s prodajo izdelkov, ključna so bila zdravila na recept, ki so k skupni prodaji prispevala 10,8 milijona evrov, njihova prodaja pa se je okrepila za 12 odstotkov.

Prihodki matične družbe Krka, ki zaposluje 5898 ljudi, so v prvih treh mesecih leta znašali 434,9 milijona evrov in so bili za 33 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja se je skorajda podvojil na 126,2 milijona evrov, EBITDA je bil višji za 74 odstotkov in je znašal 147 milijonov evrov, čisti dobiček v višini 65,4 milijona evrov pa se je zvišal za 28 odstotkov.