Letošnjo kopalno sezono bo priljubljena strunjanska plaža, ki jo najemajo Terme Krka in jo upravlja javno podjetje Okolje Piran, pričakala kopalce v prenovljeni podobi. Za del plaže med laguno Stjuža in morjem skrbi obmorsko naravno zdravilišče Terme Krka Talaso Strunjan že od šestdesetih let prejšnjega stoletja. Za projekt prenove, ki je trajal od novembra 2019 do marca letos, je podjetje s sedežem v Novem mestu namenilo približno 350.000 evrov. »Za 600 metrov dolgo strunjansko plažo, kjer bo letos že 23. leto zapored zaplapolala modra zastava, smo se ob upoštevanju omejitev zaradi umestitve na območju krajinskega parka lotili obsežne prenove,« je povedala vodja Krkine poslovne enote Talaso Strunjan Silvana Ilić Topić.

Območje vzdolž celotne plaže pod borovci so posuli z gramozom in tako razširili ležalne površine, preostalih 4600 kvadratnih metrov površin so ozelenili in vgradili zalivalni sistem. Kjer je bilo treba, so poenotili tlake in dodali 450 kvadratnih metrov lesenih teras, površino nekdanjega odbojkarskega igrišča so prav tako ozelenili in s tem pridobili ležalne površine. Zasadili so tudi nova drevesa, uredili otroško igrišče, novo razsvetljavo in namakalni sistem, sanirali betonska tla na prehodu v morje, zamenjali neustrezne kanalizacijske cevi, priklopili plažne tuše na meteorno kanalizacijo, zamenjali javni vodovod od plažnega bara Cavedin do konca kopališča ter postavili novo infotočko.

Uradno odprtje plaže, v lepem vremenu jo poleti v povprečju obišče tudi 2000 ljudi na dan, je predvideno za 19. junij. »Še vedno čakamo na točna navodila pristojnih, a je že zdaj jasno, da kopalcev ne bo malo. Že tradicionalno prevladujejo slovenski gosti, ki jih v velikem številu pričakujemo tudi letos,« je povedala vodja Talasa Strunjan.

Plaža ohranila naravni sredozemski značaj

Kot je pojasnil direktor upravljalca plaže Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič, je plaža sicer dostopna za vse, a se zaradi omejitev, povezanih s covidom-19, utegne zgoditi, da bo upravljalec presodil, da je plaža polna, ter jo posledično zaprl oziroma omejil število obiskovalcev. V zvezi s prenovo pa je Gašpar Mišič zadovoljno potrdil, da so pri obnovi iskali prostorske in oblikovne rešitve ureditve, ki hkrati zadovoljujejo potrebe turizma in varovanja narave. »S skupnimi prizadevanji smo to tudi dosegli, saj je plaža ohranila naravni sredozemski značaj, posegi v okolje so bili minimalni, investicija pa ni bremenila proračuna Občine Piran.« Da gre za premišljeno investicijo v smislu javno-zasebnega partnerstva, se strinja tudi piranski župan Đenio Zadković: »Občina Piran je predhodno, ko so se izvajala dela na ribiškem pristanišču v Strunjanu, zagotovila možnosti za izvedbo izboljšav na plaži, saj je s tem, ko je prestavila dostopno cesto s plaže na rob ob Stjuži, omogočila zaokrožitev plažnega prostora. Prav tako si v občini želimo še več tovrstnih investicij, saj lahko na takšen način ponudimo največ našim občanom, obiskovalcem in poslovnemu sektorju. Želim si, da bi se tako uredila tudi portoroška plaža pred hoteloma Metropol in Kempinski.« Ob tem je Gašpar Mišič še poudaril, da plaža kot samostojna dejavnost za upravljalca ni dobičkonosna, lahko pa pomeni dodano vrednost hotelske in gostinske ponudbe. »V Okolju Piran imamo v načrtu še ureditev in oddajo v najem plaže v Fiesi. Če nam to ne uspe letos, pa zagotovo v sezoni 2021.«