Na ljubljanskem Inštitutu za politike prostora so se odločili, da bodo slovenskim občinam priskočili na pomoč pri prilagajanju prometa epidemiji covida-19, med katero se je izkazalo, kako dragocen je prostor, ki ga lahko zagotovimo pešcem in kolesarjem ter s tem delno razbremenimo javni potniški promet.

Na inštitutu poudarjajo, da bi se z občinami, ki bi se odzvale na njihov poziv, osredotočili predvsem na to, kako urediti začasne kolesarske pasove in površine za pešce, postaviti začasno signalizacijo, da pešci in kolesarji ne kršijo pravil, če uporabljajo prazno cestišče, uvesti skupni prometni prostor ali območje umirjenega prometa, omejiti avtomobilski promet v popoldanskem času, ob vikendih in dela prostih dnevih, omejiti hitrosti avtomobilov za večjo varnost pešcev in kolesarjev in kako parkirne površine izrabiti tudi za druge namene.

Na inštitutu imajo za izvedbo omenjenih ukrepov na voljo tudi 10.000 evrov, s katerimi so na pomoč pripravljeni priskočiti izbrani občini, ki bi se odzvala na njihov poziv. Občina se lahko prijavi tako, da izpolni kratko in preprosto prijavnico (dostopno na spletni strani https://ipop.si/) ter jo do 22. maja pošlje na elektronski naslov ipop@ipop.si. Več informacij je mogoče dobiti na Inštitutu za politike prostora na Tržaška cesti 2 v Ljubljani ali na telefonskih številkah 059 063 683 oziroma 041 651 227 pri sodelavcu inštituta Aidanu Cerarju. pp