Od požara v tovarni Kemis so minila tri leta in štirje dnevi, zgodba o prihodnosti delovanja podjetja pa še vedno ni končana. Že pred časom je gradbena inšpekcija odločila, da so vsi trije sporni objekti v Kemisu nelegalni – najprej, da je črna gradnja zalogovnik za požarno vodo (objekt C), ki ga je kot drugostopenjski organ za nezakonitega razglasilo tudi ministrstvo za okolje in prostor; potem pa konec februarja še, da je črna gradnja tudi nadstrešnica za skladiščenje odpadkov (objekt A) in da prizidek k nadstrešnici (objekt B) nima uporabnega dovoljenja.

Inšpektorat je tedaj Kemisu naložil, da mora ustaviti proizvodnjo v vseh treh objektih, nadstrešnico in zalogovnik za požarno vodo pa še podreti. Toda v vrhniškem podjetju niso upoštevali navodil inšpekcije. Tako v spornih objektih še vedno poteka proizvodnja, odločili pa so se tudi za pritožbe.

Zavrnjena začasna odredba

Ali je objekt C črna gradnja, presoja upravno sodišče, ki pa je že zavrnilo Kemisovo zahtevo za začasno odredbo. Kemis se je pritožil tudi na ministrstvo za okolje in prostor, in sicer zoper odločitev inšpektorata glede objektov A in B ter izklopa vode in elektrike v objektu C, ki ju je po navodilu inšpekcije vrhniška komunala odklopila na začetku marca. Ministrstvo je pred dnevi tri pritožbe zavrnilo, eno pa je vrnilo gradbenemu inšpektoratu v ponovno odločanje.

Zavrnilo je predloga Kemisa za odložitev izvršb odklopa vode in elektrike. V praksi to pomeni, da ni sprememb, kajti že od marca uporabljajo rezervno napajanje elektrike, voda pa je v zalogovniku shranjena že od prej. V Kemisu pravijo, da protipožarni sistem deluje nemoteno.

Poleg tega je ministrstvo zavrnilo tudi pritožbo zoper odločbo, s katero vrhniškemu predelovalcu odpadkov inšpektorat nalaga prenehanje uporabe objekta B. V primeru objekta A je ministrstvo delno odločbo inšpektorata odpravilo in jo vrnilo v ponovno odločanje, a zapisalo, da ni sporno, da se konstrukcija in nova gradnja objekta lahko začne le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja, ki pa ga Kemis ni pridobil.

Ministrstvo je primer vrnilo v ponovno odločanje, ker je nerazrešeno ostalo vprašanje, ali so na nadstrešnici izvedli le rekonstrukcijska dela ali je šlo za novo gradnjo. Če bo inšpektorat v ponovnem odločanju presodil, da je šlo le za rekonstrukcijska dela, bo moral Kemis podreti le ta del. Če bo ugotovil, da je vrhniško podjetje izvedlo novogradnjo, pa bo moral podreti celotno nadstrešnico.

Ministrstvo je o pritožbah Kemisa odločilo že 5. maja, direktor podjetja Boštjan Šimenc pa nam je povedal, da je odločbo videl v petek. Dejal je, da se o tem, kako se bodo odzvali na zadnje odločbe ministrstva, skupaj s pravniki še niso odločili. Glede na to, da Kemis že do zdaj ni upošteval navodil inšpekcije in je nadaljeval proizvodnjo kljub prepovedi, gre pričakovati, da te prakse ne bo končal. Da Kemis v vseh treh objektih ne bi smel obratovati, je v obrazložitvi zavrnitve začasne odredbe zapisalo tudi upravno sodišče.