Unior je danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavil njun nasprotni predlog, po katerem bi za dividende namenili 947.500 evrov. To predstavlja nekaj manj kot štiri odstotke osnovnega kapitala družbe in zakonsko minimalno dividendo. Ker to predstavlja 8,6 odstotka bilančnega dobička, po njuni oceni to »ne bi ogrozilo poslovanja družbe in njenih zavez do bank«.

Uprava družbe meni nasprotno. »Izglasovanje nasprotnega predloga bi pomenilo izjemno škodo za družbo in njene delničarje in bi lahko celo ogrozilo obstoj same družbe,« so poudarili. Unior ne izpolnjuje finančne zaveze bankam, ki bi dovolile izplačilo dividend, če bi ga izvedli, bi banke lahko zahtevale predčasno poplačilo kredita po stanju s konca minulega leta v višini 76,9 milijona evrov.

Treba pa je upoštevati tudi, da je zaradi epidemije koronavirusa prišlo do povsem nepričakovanih razmer. Unior izpolnjuje pogoje za dodelitev državne pomoči in uveljavlja povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in oprostitev plačila prispevkov. Znesek nadomestila plač bo znašal več kot štiri milijone evrov, v primeru izplačila dobička bi ga morala družba vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.

Železar Štore in Subotič imata v Uniorju 1,54 oz. 1,58 odstotka delnic. Največji delničar je Slovenski državni holding z 39,43 odstotka, sledijo družba Štore Steel z 12,20-odstotnim deležem, Alta Skladi s 6,29-odstotnim deležem in Kapitalska družba s 5,55-odstotnim deležem ter Zavarovalnica Triglav, NLB Skladi, Unior in Rhydcon.