V društvu smo se letos zaradi omejitvenih ukrepov odločili, da pripravimo spletno proslavo in jo 13. maja predstavimo članom in javnosti (spletna stran društva www.drustvo-tigr). Spletna proslava je zaradi upoštevanja zdravstvenih priporočil vključevala posneti nagovor predsednika društva, izvedbo tematskega kulturnega programa z dvema recitatorjema in polaganje vencev ob spominskem znamenju na Mali gori. Vence so ob spremljavi kvarteta trobil godbe Slovenske policije in spremljavi vojakov častne čete Slovenske vojske položili predstavnik predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, župan občine Ribnica Samo Pogorelc, predsednik društva TIGR Primorske dr. Savin Jogan, predsedujoči Koordinaciji veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije dr. Tomo Čas ter predstavnika ZB za vrednote NOB občine Ribnica.

Dne 13. maja 2020 pa je Vlada Republike Slovenije na svoji spletni strani (facebook) objavila novico, da je v spomin na začetek upora proti okupatorju leta 1941 položila venec pri spomeniku na Mali gori. V obvestilu so bile priložene tudi fotografije dogodka. Iz priloženih fotografij je razvidno, da so predstavniki predsednika vlade Janeza Janše (in ne v imenu vlade, kot je razvidno iz fotografije) pred položitvijo venca odstranili vence, ki so jih dva dni prej položili zgoraj navedeni. Nazaj so bili položeni šele po postavitvi venca predsednika vlade. To dokazuje objavljeno poročilo s fotografijo z dne 13. maja 2020.

Globoko prizadeti nad tem nepietetnim in nerazumljivim dejanjem, ki ima po našem mnenju vse elemente skrunitve zgodovinskega obeležja in samega dogodka, javno sprašujemo predsednika vlade Janeza Janšo:

– Zakaj so bili pri polaganju venca predsednika vlade Janeza Janše moteči venci predsednika države Boruta Pahorja, župana občine Ribnica Sama Pogorelca, društva TIGR Primorske in Koordinacije veteranskih in domoljubnih organizacij Slovenije ter ZB za vrednote NOB občine Ribnica?

– In zakaj je bilo treba storiti to neetično dejanje odstranitve predhodno, dne 11. maja 2020, položenih vencev, kljub temu da so bili po fotografiranju dogodka ponovno postavljeni na mesto pred spominskim obeležjem.

Pri premiku ali celo odstranitvi venca predsednika RS gre za grobo, žaljivo vedenje do spoštljivega dejanja najvišjega predstavnika Republike Slovenije.

V društvu TIGR Primorske in drugih organizacijah, ki so polagale vence, gre za to, da si s svojim delovanjem prizadevamo ohranjati vrednote tigrovskega protifašističnega odpora. Zato gre pri odstranitvi teh vencev za grobo zanikanje pietetnega in spominskega ravnanja organizacij, ki s svojim delom skrbijo za spoštljiv odnos do protifašističnega boja in žrtev. V društvu TIGR Primorske ne bomo dopuščali neetičnega zlorabljanja spomina na hrabra dejanja tigrovcev v strankarskopolitične namene.

Miha Pogačar

generalni sekretar društva TIGR Primorske