Cilj prve od pobud je po navedbah pobudnikov uvesti univerzalni temeljni dohodek po vsej EU, ki bo vsakemu posamezniku omogočil materialni obstoj in priložnost za sodelovanje v družbi. UTD mora biti univerzalen, individualen, brezpogojen in dovolj visok. Evropsko komisijo pozivajo, naj pripravi takšen predlog UTD, da bi odpravili regionalne razlike v uniji.

Cilj druge pobude pa je legalizirati deljenje del in drugih vsebin, ki so zaščiteni z avtorskimi in drugimi pravicam, prek digitalnih omrežij za osebne in neprofitne namene. S tem želijo doseči ravnovesje med pravicami avtorjev in drugih deležnikov na eni strani ter univerzalno pravico do znanosti in kulture na drugi. Komisiji predlagajo dopolnitev več evropskih direktiv s področja avtorskih pravic.

Komisija na tej stopnji postopka še ni preučila vsebine pobud, temveč zgolj njihovo pravno dopustnost. Pobudniki imajo sedaj na voljo šest mesecev, da začnejo z enoletnim zbiranjem podpore. Če bo katera od prijavljenih pobud v tem času prejela milijon izjav o podpori iz vsaj sedmih držav članic, jo bo komisija analizirala in se nanjo odzvala.

Komisija se lahko odloči, da bo zahtevo, izraženo v državljanski pobudi, upoštevala ali ne, v obeh primerih pa mora svojo odločitev obrazložiti.

Evropska državljanska pobuda je bila uvedena z lizbonsko pogodbo, uradno pa so jo zagnali aprila 2012. Doslej je komisija prijavila 74 pobud, 26 pa jih je zavrnila.