Ta bridka izkušnja je nemškemu narodu prinesla modrost, da z zakoni in v praksi v kali zatre vsako ponovno totalitaristično gibaje. Ta izkušnja in spoznanje sta v evropskih narodih in državah uvedla odpor in prepoved totalitarističnih gibanj. Izjema so Madžari. Ti so se tudi med drugo svetovno vojno priključili nacifašističnim totalitarističnim državam in na koncu doživeli okupacijo.

Vsaka velika kriza ali pandemija je za nekatere politike vabljiva priložnost za prevzem celotne oblasti in uvedbo absolutističnega vodenja. Vojno dobičkarstvo je pripadajoči prijetni dodatek, ki poveča zvestobo in pokornost mnogih sodelavcev – podložnikov. Konec takega obdobja je nujen in zelo boleč za vse državljane, zlasti pa za vodstveno elito.

Dušan Pirc, Ljubljana