Osebe, ki uporabljajo javne sanitarije, morajo upoštevati vse ukrepe za zaščito pred okužbo, vstopajo naj posamično in pri tem naj upoštevajo varno medosebno razdaljo, najmanj 1,5 oziroma 2 metra. V javnih sanitarijah je obvezna zaščitna maska ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta.

Poleg doslednega izvajanja navodil glede umivanja rok in higiene kašlja strankam priporočajo čim manj dotikov različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno.

Tudi izvajalci storitev morajo pri čiščenju javnih sanitarij po navedbah inštituta upoštevati ukrepe za zaščito pred okužbo s covidom-19. Te morajo izobesiti na vidnem mestu. Poskrbeti morajo, da je strankam na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilniki za roke morajo biti izključeni.

Poleg tega morajo zagotoviti redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega prezračevanja priporočajo, naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez kroženja zraka.

Na NIJZ svetujejo, da se pri čiščenju in razkuževanju javnih sanitarij upoštevajo že ustaljeni postopki čiščenja in smiselno Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Glede na dokazano prisotnost koronavirusa v fekalijah, kjer se pri čiščenju stranišč lahko tvorijo kapljice, s katerimi se lahko prenaša virus, svetujejo, da sanitarije čistijo in razkužujejo vsaj vsako uro. Pred začetkom čiščenja se morajo delavci v javnih sanitarijah zaščititi z ustrezno varovalno opremo, kot so kirurška maska, plastični predpasnik za enkratno uporabo preko delovne obleke, rokavice za enkratno uporabo in drugo.

Natančnejša navodila za zaposlene bo podal pooblaščeni specialist medicine dela, ki natančno pozna organizacijski proces in tveganja na posameznih delovnih mestih, so še zapisali na NIJZ.