Kot so pojasnili na Fursu, se je v teh dneh nanje obrnilo nekaj samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli do 9. maja uveljavljati oprostitve marčnih in aprilskih prispevkov.

Zato so rok podaljšali do vključno 31. maja. Do tega datuma lahko torej zavezanci, če tega še niso storili, tudi sicer podajo izjavo za uveljavljanje oprostitev majskih prispevkov in za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj.

Izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov lahko koristijo samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Država jim pomoč ponuja za obdobje od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja oz. v primeru, da epidemija do petka ne bo preklicana, do konca junija. Prejmejo jo lahko, če prek eDavkov vložijo ustrezno izjavo.