Potem ko je državna revizijska komisija septembra lani razveljavila del razpisne dokumentacije, se je na oktobrski razpis javilo šest ponudnikov. Vendar pa so njihove cene tudi po znižanju močno presegale zagotovljena sredstva na ročnika, ocenjena na 26 milijonov evrov. Javno naročilo se je zato z odločitvijo naročnika o neoddaji javnega naročila zaključilo, obnova pa bo manj obsežna od načrtovane. Vsi drugi projekti, vezani na predsedovanje, to so obnova gradu, izvedba optičnih povezav med objekti na Brdu in prenova multimedije v Kongresnem centru, so medtem že zaključeni. Prav tako je zaključen priklop na javno kanalizacijo, prestavitev kotlovn ice iz hotela in izgradnja dostopne ceste, ki so bili podprojekti prenove hotela.