Trstenjakova je bila od leta 2006 do leta 2012 generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije in s tem do sedaj edina predstavnica Slovenije na tem položaju. Med letoma 2004 in 2006 je bila tudi sodnica na Splošnem sodišču EU.

Do leta 2018 je bila profesorica za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Trenutno je profesorica za evropsko pravo na magistrskem programu Univerze na Dunaju in na Pravni fakulteti Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Poleg tega poučuje tudi na poletnih visokošolskih tečajih v Salzburgu, Stroblu in Alpbachu. Kot gostujoča profesorica že vrsto let predava na različnih avstrijskih inštitucijah.

V Sloveniji evropsko pravo predava na univerzah v Ljubljani in v Mariboru ter na Evropski pravni fakulteti.

Od leta 2013 je Trstenjakova članica uprave Instituta za Podonavje in Srednjo Evropo ter od leta 2017 upravnega in izvršilnega odbora Agencije EU za temeljne pravice.

Kot poudarjajo na avstrijskem veleposlaništvu, je bila Trstenjakova že ves čas svojega študija povezana z Avstrijo. Na Univerzi na Dunaju je pripravljala svoj doktorat, pozneje je kot državna sekretarka za znanost pripravljala pot za nov bilateralni sporazum na področju znanosti med Avstrijo in Slovenijo. Veliko je prispevala k boljšemu sodelovanju in tudi poznavanju pravnih sistemov obeh držav in tudi za njuno prepoznavnost v EU.

"Na podlagi njenega izjemnega strokovnega znanja, njenih strokovnih prispevkov in razprav ter mednarodnih izkušenj je profesorica dr. Verica Trstenjak cenjena in spoštovana tako v Avstriji kot Sloveniji," so zapisali in dodali, da si v tem smislu skozi vse svoje delo odločno prizadeva za medsebojno znanstveno povezanost in sodelovanje.