Gre za skupno nominacijo osmih držav, v katerih delujejo kobilarne in rejska združenja lipicancev. To so Avstrija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Madžarska, Italija, Romunija, Slovaška in Slovenija. »Nominacija torej povzema vse tiste družbene, kulturne in socialne aspekte reje te pasme, ki so se izoblikovali in ustalili v posameznih okoljih, v katerih so kobilarne širile svoj rejski vpliv. V nekaterih državah, zlasti na Hrvaškem in Madžarskem ter v Romuniji, gre za dvestoletno tradicijo, tam, kjer se je reja lipicanca izven kobilarn razmahnile šele v novejšem času, pa so opazno poudarjeni nekateri sodobnejši aspekti sobivanja lipicanca in človeka, ki so prav tako izjemnega pomena za ohranjanje te dediščine,« je razloge za skupno nominacijo razložil dolgoletni strokovni vodja kobilarne in aktualni pomočnik direktorja mag. Janez Rus.

Pomen združevanja znanja

»Skupna nominacija, katere priprava sega v leto 2015, je še bolj povezala in okrepila sodelovanje med kobilarnami in rejskimi združenji v omenjenih državah,« je omenil Rus. Združevanje znanja je pomembno tudi zato, ker so po besedah hipologa za »pridobitev znanj in spretnosti za rejo in delo z lipicanci potrebna leta, celo desetletja, kar seveda pomeni, da ima ta tradicija poleg strokovnih tudi pomembne kulturne, socialne in ne nazadnje tudi gospodarske aspekte.

V Kobilarni Lipica pričakujejo, da bo nominacija pripomogla predvsem k ohranjanju in vzdržnemu razvoju tradicije, da bo ta kompleksna nesnovna kulturna dediščina, ki jo vsi, ki se z lipicancem ukvarjajo, negujejo in ohranjajo, bolj vidna in da jo bodo ljudje bolje in bolj kot doslej prepoznavali kot izjemno kulturno vrednoto.

O nominaciji naj bi presojali prihodnje leto, celoten projekt pa je koordiniralo slovensko ministrstvo za kulturo.