Slovenska Istra potrebuje kakovostno vodo, čeprav iz drugega porečja, če ni druge izbire (izvir Malni spada v donavsko porečje, reka Rižana pa v jadransko porečje). Dokler je na izbiro voda za slovensko Istro, se pač izbere najboljšo varianto, in to je voda iz izvira. Najbolj kakovostna voda je v tem primeru voda iz izvira Malni pri Postojni in voda iz Brestovice na Krasu. V hrvaški Istri konice porabe vode pokrivajo iz umetne zajezitve Butoniga, kjer morajo poleti vodo hladiti, ker jo sonce preveč segreje. Za skeptike: pojdite si pogledat umetne zajezitve Mola in Klivnik pri Ilirski Bistrici. Si želite še ene take zajezitve Padež in umetnega jezera in potem to vodo speljati proti Kopru? Seveda, če je potreba, naj se tukaj napravi zajezitev, ki je bodo ribiči iz Ilirske Bistrice najbolj veseli, pa kmetje tudi.

Če si želimo zdravo in kakovostno vodo za slovensko Istro, naj država to uredi izrecno za slovensko Istro, brez vpletanja vseh občin (in njihovih potreb po vodi), čez katere naj bi potekal novi cevovod tako iz smeri Postojna–Malni in Brestovica na Krasu. Sedanja cev iz Rodika proti vodarni Rižana je premajhna, saj je maksimalni pretok 120 l/s.

Kje ste župani obalnih občin in drugi kompetentni? Zakaj ste zvili rep med noge in molčite?

David Stepan, Rižana