Vrednost industrijske proizvodnje je bila marca v primerjavi s februarjem nižja za 10,7 odstotka. To je največji mesečni padec po novembru 2008, ko je vrednost industrijske proizvodnje padla za 12 odstotkov.

Na mesečni padec proizvodnje je vplivala za 12,2 odstotka zmanjšana proizvodnja v predelovalnih dejavnostih. Proizvodnja v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je namreč povečala, in sicer za 4,9 odstotka oz. za 4,4 odstotka.

Vrednost industrijske proizvodnje se je medtem marca v primerjavi z lanskim marcem znižala za 7,6 odstotka.

Padec vrednosti proizvodnje v marcu je vplival tudi na vrednost industrijske proizvodnje v prvem četrtletju. Ta se je v medletni primerjavi znižala za dva odstotka.

Prihodek od prodaje v industriji je bil marca za 14,2 odstotka nižji kot februarja. Na tujem trgu se je znižal za 15,2 odstotka, na domačem trgu pa za 10,6 odstotka.

Prihodek od prodaje je bil na mesečni ravni najnižji doslej (podatki so na voljo od januarja 2000). Drugo največje znižanje je bilo v novembru 2008. Takrat je bil prihodek za 12,8 odstotka nižji kot v oktobru 2008.

Glede na marec lani je bil prihodek od prodaje nižji za 10,1 odstotka; na tujem trgu za 11,3 odstotka, na domačem pa za šest odstotkov

Vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v marcu za 0,4 odstotka nižja kot februarja in za 2,2 odstotka višja kot marca lani.