Ta je zoper odločitev vlade sprožila sodni boj, kljub temu težav pri prehodu na novega izvajalca danes ni bilo. Tako po podatkih Luke Koper kot tudi Uprave RS za pomorstvo delo pilotaže poteka brez težav in se normalno nadaljuje pod okriljem novega podjetja. To je prvo barko v pristanišče pripeljalo že sredi noči. Sicer pa dejavnost pomorske pilotaže še naprej izvajajo isti ljudje, saj jih je od skupno osem usposobljenih šest prestopilo iz družbe Piloti Koper v družbo Kopp izobraževanje. Pilotaža v pristaniščih je obvezna, v koprskem pristanišču ter tudi v drugih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda Slovenije pa jo je od leta 1996 opravljala družba Piloti Koper. Šarčeva vlada je februarja izdala uredbo o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, po kateri se omenjena gospodarska javna služba zagotavlja v obliki javnega podjetja, katerega ustanovitelj oziroma edini družbenik je država, in je edini izvajalec gospodarske javne službe na območju pomorskih dejavnosti koprskega tovornega pristanišča.