V dolenjski prestolnici nadaljujejo obnovo mestnih vpadnic in drugih kritičnih odsekov cest. Medtem ko ena pomembnejših, to je rekonstrukcija Šmihelske ceste, v več fazah poteka že od leta 2018, je župan Gregor Macedoni z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem podpisal dober milijon evrov vredno pogodbo o sofinanciranju obnove še ene mestne vpadnice, Topliške ceste na odseku med stadionom Portoval in odcepom za Irčo vas. Gre za ureditev kolesarske in pešpoti na državni cesti, pri čemer bo skoraj tri četrtine vrednosti naložbe zagotovilo ministrstvo, ostalo pa novomeška občina.

Kdaj naj bi se začela gradbena dela na Topliški cesti, sicer še ni znano. Zagotovo pa se bodo kmalu začela dela na Mirnopeški cesti, kjer je poleg rekonstrukcije odseka državne ceste prav tako predvidena ureditev povezave za pešce in kolesarje. Pogodba, ki jo je Macedoni podpisal s podjetjem Gradnje Boštanj in Direkcijo RS za ceste kot glavno investitorico, je vredna nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.

Kdaj južni del tretje osi?

Macedoni ob tem napoveduje tudi rekonstrukcijo krožišča »tabletka«, za katero je razpis za izbiro izvajalca tik pred objavo, pa z evropskimi sredstvi podprto gradnjo brvi v Irči vasi ter med Loko in Kandijo, regionalne kolesarske povezave proti Trebnjemu, Šmarješkim Toplicam in Straži ter rekonstrukcijo zelo obremenjenega križišča v Žabji vasi, ki pa je vezana na gradnjo južnega dela tretje razvojne osi.

Kdaj naj bi začeli graditi to pomembno prometnico, še ni povsem jasno. Kot je dejal Vrtovec, je investicija za prvi del, to je 5,5 kilometra dolg odsek od vzhodnega avtocestnega priključka pri Mačkovcu do priključka Osredek pri Revozu, v celoti pripravljena, evropska sredstva so zagotovljena. »Pozivam pa vse vpletene, naj razmislijo o svojih aktivnostih, ki preprečujejo začetek gradnje. Zlasti za Belo krajino pa tudi za Novomeščane je to zelo pomembna povezava, da končno pridejo do normalne mobilnosti. To, kar imajo danes, ni vredno človeka. Zato naj se južni del tretje razvoje osi končno začne graditi,« je še dejal.