Izhajajoči iz ugotovitev v akademskem pismu 150 podpisnic in podpisnikov, objavljenem pod naslovom »Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!« (17. 2. 2020), ki ga je kasneje sopodpisalo še 4000 državljank in državljanov, lahko po manj kot dveh mesecih od nastopa Janševe vlade ugotovimo, da se žal nismo motili: ob svojem boju proti epidemiji je koalicija začela resno načenjati demokratični sistem s številnimi kadrovskimi menjavami v sferi nadzornih ustanov, krovnih organov za varovanje zdravja, policije, obveščevalno-varnostne agencije, vojske in medijev.

Po razkritju sumljivih praks pri nabavi zaščitne medicinske opreme v oddaji Tarča na TV Slovenija smo pričakovali, da se bodo s preiskavo ukvarjali organi pregona in politična opozicija, ne le množični mediji. Sedaj je »neodvisno« parlamentarno preiskavo sprožila kar vlada sama, s čimer je prehitela opozicijo in napovedala, da bo preiskovala kar samo sebe! Ne verjamemo, da smo priča naključnemu ali nerodnemu dejanju, kajti istočasno je, verjetno nezakonito, vlada zamenjala direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada – in to po tistem, ko ta že intenzivno preiskuje omenjene sporne nabave medicinske opreme.

Pred dnevi je na mestu direktorja Urada RS za preprečevanje pranja denarja že na podoben način nastavila svojega človeka. Vsi trije istočasni primeri (parlamentarna preiskava, Nacionalni preiskovalni urad in Urad za preprečevanje pranja denarja) kažejo na jasno izraženo prizadevanje, da vladajoča koalicija ne dovoli nadzora nad samo seboj in svojimi izpeljanimi posli, kar bi moral biti prvi higienični pogoj za normalno, nekoruptivno delovanje oblasti. S tem tudi priznava, da se požvižga na nadzor nad porabo denarja iz proračuna ali pravilno implementacijo zakonodaje, kar posredno kaže na to, da zanika možnost nadzorstva nad politiko vlade in je pripravljena opustiti funkcijo strokovnega in civilnega nadzora, končno pa ji ni mar niti za zaupanje ljudstva.

Izključevanje epidemiološke stroke, socialni kolaps in zmanjšana sredstva za kulturne delavce in medije, že izpeljani postopki za povečanje političnega vpliva na RTV Slovenija, delovanje propagandističnih medijev z osebnimi kompromitacijami akademikov, intelektualcev, strokovnjakov in novinarjev, spodletele vladne depeše z blatenji na njihov račun, podrejanje struktur vojske in policije, ustavljanje financiranja projektov nevladnikov, zaostrovanje pogojev sodelovanja nevladnih organizacij v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj in številne druge sporne kadrovske menjave so le nekatere točke kratkega, a nepopolnega seznama dejanj, ki ob omenjenem pospešenem ukinjanju možnosti nadzora oblasti dokazujejo, da Slovenija s hitrimi koraki hiti v smeri, ki smo jo že napovedali: v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.

Ker si bomo morali poprej samoumevno demokratično stanje priboriti nazaj, podpisane in podpisani podpiramo in verjamemo v spontane oblike organiziranja civilne družbe, tudi v obliki kolesarskih in drugih uličnih protestov, kakršne smo lahko videli v zadnjih tednih in so napovedani tudi za prihodnje. Če je ogrožena vladavina ljudstva, si jo mora to izboriti nazaj.

Dr. Milica Antić Gaber

dr. Janja Batič

dr. Marcela Batistič Zorec

Anton Bezenšek

Sonja Bezenšek

dr. Sonja Bezjak

dr. Milena Mileva Blažić

dr. Rado Bohinc

dr. Janez Bregant

dr. Nejc Čož

dr. Aleš Črnič

Peter Črnič

dr. Nenad Čuš Babič

dr. Božidar Debenjak

dr. Jasminka Dedić

mag. Majda Degan

dr. Srečo Dragoš

dr. Božidar Flajšman

dr. Marko Fonović

dr. Peter Glavič

dr. Tomaž Grušovnik

mag. Alenka Hladnik

dr. Miran Hladnik

dr. Spomenka Hribar

dr. Krištof Jacek Kozak

dr. Maca Jogan

dr. Božidar Kante

mag. Sergej Kapus

dr. Dušan Keber

dr. Darja Kerec

dr. Friderik Klampfer

dr. Peter Klepec

dr. Matjaž Kmecl

dr. Igor Koršič

dr. Zdenko Kodelja

dr. Gorazd Kovačič

dr. Lev Kreft

dr. Roman Kuhar

dr. Vesna Leskošek

dr. Uršula Lipovec Čebron

dr. Andrej Lukšič

dr. Breda Luthar

dr. Oto Luthar

dr. Ljubica Marjanovič Umek

dr. Jasna Mažgon

dr. Metka Mencin

dr. Jože Mencinger

dr. Vlado Miheljak

dr. Vesna Mikolič

Vinko Möderndorfer

dr. Matjaž Mulej

dr. Rajko Muršič

dr. Boris A. Novak

dr. Tanja Oblak Črnič

dr. Luka Omladič

dr. Stane Pejovnik

dr. Dragan Petrovec

dr. Jože Pirjevec

dr. Andrej Pleterski

dr. Dušan Plut

dr. Marko Polič

dr. Olga Poljšak Škraban

dr. Milko Poštrak

mag. Arjan Pregl

Slavko Pregl

dr. Dušan Radonjič

dr. Danijel Rebolj

dr. Tanja Rener

dr. Božo Repe

dr. Rado Riha

dr. Rudi Rizman

dr. Jana Rošker

dr. Blaž Rozman

Stane Saksida

dr. Renata Salecl

dr. Mitja Sardoč

Vera Simonič

dr. Božidar Slapšak

dr. Svetlana Slapšak

Branko Soban

dr. Slavko Splichal

Uroš Stanič

dr. Ivan Svetlik

dr. Leo Šešerko

dr. Marjan Šimenc

dr. Andrej Šorgo

dr. Ivan Šprajc

dr. Darko Štrajn

dr. Damijan Štefanc

Niko Šuštarič

dr. Peter Tancig

dr. Simona Tancig

dr. Borut Telban

dr. Niko Toš

dr. Vito Turk

dr. Andrej Ule

dr. Mirjana Ule

dr. Peter Umek

dr. Mojca Urek

Primož Urgl

Ivo Vajgl

dr. Tomaž Vec

dr. Gregor Veble Mikić

dr. Valerija Vendramin

dr. Matjaž Vesel

dr. Boris Vezjak

Andrej Vidic

Darinka Vidic

dr. Aleš Vodopivec

dr. Barbara Vodopivec

dr. Nina Vodopivec

dr. Darij Zadnikar

dr. Anja Zalta

dr. Darja Zaviršek

dr. Simona Zavratnik

dr. Tomaž Zupančič

dr. Pavel Zgaga

dr. Sonja Žorga