Vlada je s prerazporeditvijo denarja iz proračunske rezervacije ministrstvu zagotovila 96,48 milijona evrov. Preostalih 50 milijonov evrov ima ministrstvo že zagotovljenih v svojem finančnem načrtu, so po seji sporočili z ministrstva za delo.

Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem, ki jim zaradi posledic epidemije ne morejo zagotavljati dela, je delodajalcem najprej dal interventni zakon iz konca marca, nato pa je DZ v začetku aprila sprejel zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo, ki je prinesel še dodatno pomoč. Prejšnji teden so poslanci zakon še dopolnili.

Zakon določa, da bo podjetjem, ki zaradi epidemije nimajo dovolj dela in zaradi tega napotijo delavce na čakanje, država poravnala nadomestila plač za te delavce in tudi vse prispevke za socialno zavarovanje. Ukrep velja tudi za delavce, ki v teh dneh ne prihajajo na delo zaradi višje sile.

Upravičenci so vsi delodajalci s sedežem v Sloveniji z izjemo večjih finančnih družb in zavarovalnic ter proračunskih uporabnikov z več kot 70-odstotnim deležem prihodkov iz javnih sredstev. Biti morajo redni plačniki davkov in ne smejo biti v postopku stečaja.

Pogoj je, da so njihovi prihodki v letu 2020 za več kot 10 odstotkov nižji kot v letu 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oz. 2020, se upoštevajo povprečni mesečni prihodki.

Ukrep je mogoče uveljavljati od razglasitve epidemije 13. marca, vloge pa sprejemajo na Zavodu RS za zaposlovanje. Če vlada epidemije ne bo podaljšala, bo veljal do konca maja.