Kot so pojasnili v sporočilu po dopisni seji vlade, je omejitev zbiranja po oceni strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covida-19 pri ministrstvu za zdravje "dokazano učinkovit ukrep". O postopnem načinu sproščanja omejitve druženja bo strokovna skupina po njihovih navedbah odločala na enem od naslednjih sestankov glede na epidemiološko situacijo.

Vlada sicer v skladu z odlokom vsakih sedem dni ugotavlja strokovno utemeljenost ukrepov in ob upoštevanju strokovne ocene odloča, ali se ti ukrepi uporabljajo še naprej ali pa jih je treba spremeniti oziroma odpraviti.

Prav tako pogosto ugotavlja tudi utemeljenost ukrepov na slovenski meji, kjer pa je na današnji seji sprejela nekatere spremembe. Z odlokom, ki bo začel veljati dan po objavi v uradnem listu, je namreč spremenila in dopolnila ukrepe na mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah ob vstopu v Slovenijo.

Kot so pojasnili v sporočilu po seji, se namreč zaradi lažjega zagona gospodarskih aktivnosti na obeh straneh slovensko-italijanske meje na cestnih povezavah na mejnem območju z Italijo odprejo dodatne kontrolne točke. Prehod meje na kontrolnih točkah Predel-Predil, Nova Gorica-Gorizia in Neblo-Vallico di Venco bo dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov. Pri tem se pod pojmom ožjega družinskega člana razumejo zakonski ali zunajzakonski partner ter otroci in posvojenci, ki jih je delavec po zakonu dolžan preživljati in jih tudi dejansko preživlja.

Nova kontrolna točka

Prav tako se je vlada danes odločila za novo kontrolno točko Šentilj-Spielfeld na železniški povezavi z Avstrijo. "Železniška povezava je odprta ves dan, izvaja pa se prevoze t. i. oprtnega vlaka (s tovornimi vozili in vozniki tovornih vozil) v in iz Slovenije," so pojasnili.

Ob tem so opozorili, da se razmere glede odpiralnega časa kontrolnih točk s sosednjimi državami tako na slovenski strani kot na strani sosednjih držav dnevno spreminjajo. Policija čas odprtja kontrolnih točk objavlja na svojih spletnih straneh in v sredstvih javnega obveščanja.

Glede vstopanja in izstopanja v sosednje države se po njihovih navedbah dodaja nova izjema v zvezi z odreditvijo karantene. Za nemoteno izvajanje elektivnih specialističnih pregledov in omilitev ukrepov se kot izjema predlagajo tudi čezmejni dnevni migranti, ki prehajajo mejo med Slovenijo in sosednjimi državami, z namenom zdravstvenega pregleda ali posega na dan prehoda.