Ne samo v srednjem veku, tudi danes obstajajo oblastniki, ki želijo pomagati bogu. V srednjem veku je namreč obstajalo stališče, da so kralji dobili oblast od boga in zato niso dolžni za svoja dejanja odgovarjati parlamentu (narodu), ampak le bogu, saj da izvajajo njegovo voljo. Tudi v Otomanskem cesarstvu je bilo enako, saj je sultan nosil naziv »Senca boga na zemlji«. (Mimogrede, tudi teroristi trdijo, da izvajajo voljo boga).

Za veliko noč se je oglasil tudi predsednik vlade, ki se je v svojem govoru skliceval na »Boga«, »Gospoda«, ki naj bi nam stal ob strani v času koronavirusa. Predsednik vlade nam s tem sporoča, da ima ob strani boga (in Cerkev), torej vse, kar bo delal, bo delal z »božjo pomočjo«, izvajal bo njegovo voljo, ko bo kot predsednik vlade odločal o našem denarju. Nekdanje, k spreobrnitvam nagnjene komuniste in kler zbližujejo, med drugim, želje in potrebe po projekciji boga na zemlji v obliki absolutističnega vladarja, po hierarhiji v organizaciji, ter zagovarjanju morale (večkrat navidezne) in pravil za vernike, ki obema dajejo občutek varnosti in gotovosti v tem za njih preveč negotovem in spreminjajočem se svetu.

Ko bomo davkoplačevalci pričakovali, da nam »država« za plačane davke povrne »državne« storitve, med drugim v obliki zdravstvene oskrbe, nege v domovih za ostarele, zagotavljanja gospodarskih pogojev, pa se bojim, da bomo dobili odgovor v slogu »pomagaj si sam in bog ti bo pomagal«. Ker naš vladar (tako kot nekdanji absolutistični vladarji) pomaga in odgovarja le bogu, mi pomagamo vladarju (brez našega denarja ni vladanja), nam bo pa pomagal bog.

Nekateri oblastniki nas želijo prepričati, da ne potrebujemo zdravnikov, znanstvenikov, raziskovalcev, strokovnjakov, ampak samo »božjo pomoč«. Zakaj potem bog pomaga virusom, da mutirajo in kot nakazujejo raziskave, zaradi segrevanja Zemlje postajajo nevarne za človeštvo tudi nekatere vrste gliv, in da je do danes na Zemlji izumrlo že kar 90 odstotkov vrst nekdanjih živih bitij?

Brez napora znanstvenikov se ve, kdo bo zmagal. Preteklost nam je to že nekajkrat pokazala.

Majda Koren, Ljubljana