Pri tem so v uvodu zapisana splošna določila za državljane za preprečevanje okužbe z virusom sars-cov-2, ki naj bodo smiselno izobešena na vhodu in na več vidnih mestih v objektu za trening. Ključnega pomena je umivanje rok z milom in vodo ali z namenskim razkužilom s 60 do 80 odstotki etanola. Prav tako higiena kašlja in izogibanje tesnim stikom z ljudmi, še posebej, če kažejo znake bolezni covid-19. Bolni naj ostanejo doma in ne hodijo na treninge, izogibati pa se je treba tudi prevelikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.

V nadaljevanju so zapisana posebna priporočila za izvajanje treningov v vseh športnih panogah, le priporočila za upravljavce bazenov bo NIJZ zaradi posebnosti podal ločeno. Prav tako lahko dodatne pogoje opredeli še specialist medicine dela, prometa in športa.

Poleg športnikov naj bodo med vadbo prisotne samo osebe, ki morajo biti nujno poleg za izvedbo treninga. Med vadbo je treba ves čas ohranjati medsebojno razdaljo najmanj dveh metrov, tudi v primeru vadbe v paru ali skupini. Neposredni telesni stik med udeleženci ni dovoljen, izjema so člani skupnega gospodinjstva ter partnerji v panogah, ki jih dovoljuje odlok.

Razpored vadbe različnih skupin naj bo pripravljen na način, da se vadbe med seboj časovno ne prekrivajo in se različne skupine vadečih med seboj ne srečajo. Udeleženci naj na vadbe pridejo opremljeni v največji možni meri, tako da se preoblačenje, obuvanje in druge priprave opravijo čim hitreje in se brez nepotrebnega zadrževanja tudi zapusti objekt.

V športni objekt je treba vstopati posamezno na razdalji najmanj dveh metrov, si pred tem umiti ali razkužiti roke in to obvezno ponoviti neposredno pred vstopom na športno površino ter po končanem treningu in med odmori.

Športniki in trenerji naj si pred vstopom v športno dvorano nadenejo obrazno masko in jo nosijo vse do pričetka treninga. Takoj po končanem treningu si jo ponovno nadenejo in jo nosijo, dokler ne zapustijo športne dvorane.

Vsi rekviziti, oprema in naprave, ki se bodo uporabljali med vadbo, morajo biti predhodno ustrezno razkuženi. Vsak naj uporablja svoj rekvizit v največji možni meri in naj se jih med individualno vadbo ne izmenjuje. Za njihovo pripravo in odstranitev skrbijo izključno prisotni strokovni delavci, ki si med vadbo večkrat umijejo ali razkužijo roke.

Tudi v času odmorov si mora vsak športnik najprej umiti ali razkužiti roke, uporabljati lastno brisačo, plastenko ali drug pripomoček ter ohranjati razdaljo dveh metrov do drugih udeležencev. Po končanem treningu udeleženec odnese vse osebne stvari in odpadno embalažo.

Strokovni delavci pospravijo skupne rekvizite in jih razkužijo na ustrezen način. Po končani vadbi je treba očistiti ali razkužiti tudi tla objekta ter predmete in površine, ki se jih pogosto dotika. Pri uporabi razkužila naj se dosledno upošteva navodila proizvajalca, še zlasti kontaktni čas, ki je potreben, da razkužilo na predmetih uniči mikrobe.

Prostore je treba redno in učinkovito zračiti v skladu z navodili v času širjenja okužbe, pred začetkom in po koncu vsake vadbe, v največji možni meri tudi med vadbo.

Podobno je treba prostore redno čistiti in razkuževati pred in po vsaki vadbi. Na vhodu in izhodu ter na več vidnih mestih v objektu je treba zagotoviti podajalnike za razkužilo.

V sanitarijah je treba zagotoviti ustrezno čiščenje in razkuževanje prostorov ter stalno zračenje. Osebe naj se gibljejo tako, da je ves čas zagotovljena medosebna razdalja dveh metrov. Število oseb, ki se v sanitarijah lahko hkrati zadržuje, naj bo prilagojeno velikosti prostora oziroma naj v prostor osebe vstopajo posamično.

Garderobe in skupni prostori naj bodo zaklenjeni in jih udeleženci ne smejo uporabljati, razen če je zagotovljen prostor z najmanj 20 kvadratnih metrov na osebo in se po uporabi prostor lahko ustrezno prezrači in razkuži. Prhanje v objektu se odsvetuje.