Raziskava je pokazala tudi precejšnje razlike v pričakovanjih med državami, pa tudi med pričakovanji sprememb na lokalni in globalni ravni na splošno.

Prebivalci Slovenije po koncu epidemije v lastni državi v večji meri pričakujejo rast spletne trgovine (55 odstotkov), večji pomen javnega zdravstva (50 odstotkov) in osredotočanje države na samozadostnost (48 odstotkov).

Več kot tretjina vprašanih meni, da bo verjetno oziroma zelo verjetno več pozornosti namenjene skrbi za ranljive skupine ter da bodo delodajalci spodbujali delo na daljavo. Na drugi strani prebivalci Slovenije v manjši meri pričakujejo zmanjšanje mednarodne trgovine in si ne obetajo prehoda na alternativne načine industrijske proizvodnje.

Vprašanim se bistveno bolj verjetne zdijo spremembe na globalni kot na lokalni ravni. V Sloveniji raziskava največji razkorak med obema ravnema kaže pri verjetnosti za ustvarjanje novih poklicev, prehodu na alternativne načine proizvodnje in rasti spletne trgovine.

Nekoliko drugačna je slika na Hrvaškem in v Srbiji. Za razliko od Slovenije vprašani v Srbiji v manjši meri napovedujejo rast spletne trgovine (42 odstotkov), v manjši meri pa se v obeh državah strinjajo tudi, da bo javno zdravstvo pridobilo na pomenu, da se bodo države osredotočale na samozadostnost, posvečale več pozornosti ranljivim skupinam ter da bodo delodajalci spodbujali delo na daljavo.

Še posebej veliko razliko med napovedmi verjetnosti sprememb med prebivalci Slovenije in prebivalci Hrvaške in Srbije je opaziti pri trditvah, da se bodo njihove države osredotočale na samozadostnost, da bodo spodbujale delo na daljavo ter pri verjetnosti prehoda na izobraževanje preko spleta.

Opravljena raziskava tako na splošno ugotavlja, da so prebivalci Slovenije torej tisti, ki se jim spremembe na lokalni ravni na večini področij zdijo najbolj verjetne, medtem ko prebivalci Hrvaške in Srbije v večji meri pričakujejo ohranjanje sedanjega stanja, so sporočili iz Mediane, ki je raziskavo v vseh treh državah na reprezentativnem vzorcu izvedla sredi aprila z metodo spletnega anketiranja.