v zvezi z vašo izjavo na tiskovni konferenci Vlade RS 28. aprila 2020, da v času dosedanje krize »področje knjige niti ni bilo hudo prizadeto«, pošiljamo komentar in izražamo začudenje nad tako oceno. Namreč, številke, pridobljene na osnovi treh izvedenih anket, kažejo, da je panoga založništva in knjigotrštva od začetka koronakrize pa do danes utrpela za 5,7 milijona evrov zmanjšanja prihodkov, saj je promet knjigotrštva upadel za 100 odstotkov (zaprte vse knjigarne), promet založništva pa za 70–80 odstotkov. Vsak nadaljnji podoben »koronamesec« bi pomenil za panogo dodatnih 3,8 milijona evrov izgubljenih prihodkov.

Založniška in knjigotržna panoga nujno potrebuje trajne sistemske rešitve, saj je kronično podhranjena in v desetletnem upadanju (promet se je od leta 2008 prepolovil). Za svoj obstanek je odvisna od različnih distribucijskih poti, predvsem pa od knjigarn, papirnic, knjižnic, šol in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov ter fizičnih prodajnih mest. Celotna spletna prodaja predstavlja v strukturi prihodkov slovenskih založb skromen 1–2 odstotka, tako da tudi razveseljivi podatki nekaterih založb o povečani spletni prodaji v zadnjih dneh splošne prizadetosti panoge žal ne morejo spremeniti. Upamo in želimo si, da bomo vsi členi knjižne verige, skupaj z odločevalci, znali in zmogli oblikovati pogoje za izhod iz trenutne krize, za uspešno rešitev panoge, ki predstavlja vrednostno le slabi dve tisočinki slovenskega BDP, simbolno pa mnogo mnogo več.

Ne glede na morebitne različne pristope k rešitvi verjamemo, da se strinjate z nami, da je založniška in knjigotržna panoga konstitutivna dejavnost naše družbe, na presečišču gospodarstva, kulture in sociale, ključna za obstoj naroda, za ohranitev slovenskega jezika, za razcvet naše znanosti in kulture ter za razvoj intelektualnih sposobnosti naših ljudi.

Janez Miš, Miš založba, predsednik upravnega odbora Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev pri GZS (UO ZKZK) Maruša Kmet Dejak, Rokus-Klett Helena Kraljič, Morfemplus Luka Novak, Totaliteta Iva Premerl, Mladinska knjiga Trgovina Katja Potisk, Mladinska knjiga Založba Tone Rode, Družina Bojan Švigelj, Cankarjeva založba Rudi Zaman, Didakta Zdravko Kafol, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev