Danes bo v Avstriji začelo pouk okoli 100.000 šolarjev. Gre za maturante, za zaključne razrede poklicnih šol in tistih srednjih šol, po zaključku katerih lahko mladi začnejo opravljati svoj poklic. Po 18. maju se bo v učilnice vrnilo skupno 700.000 šolarjev osnovnih šol, nižjih gimnazij, novih srednjih šol in šol za otroke s posebnimi potrebami. Nazadnje, 3. junija, se bo v šolske klopi vrnilo okoli 300.000 dijakov višjih gimnazij, preostalih učencev srednjih in višjih poklicnih šol ter politehničnih srednjih šol.

Razen za tiste, ki se v šole vračajo že danes, bo pouk potekal v izmenah. Polovica razreda bo sedela v učilnicah od ponedeljka do srede, druga polovica v četrtek in petek. V tednu zatem bodo slednjo učitelji poučevali od ponedeljka do srede. Pouka telesne vzgoje ne bo, popoldansko varstvo pa bo sicer zagotovljeno, a šolske oblasti starše pozivajo, naj čim več otrok vendarle ta čas preživi doma.

Nihče ne bo ponavljal letnika

Minister je povedal, da so pri odločitvi za postopno odpiranje šol izhajali iz razmisleka stroke o posledicah, ki jih prinaša šolanje na daljavo. Gre predvsem za povečevanje neenakih možnosti glede na socialni položaj učencev. Manj pa so upoštevali rezultate javnomnenjskih raziskav, ki so pokazali, da si le dobra polovica staršev otrok, mlajših od 14 let, želi odprtje šol v maju. Kot je pokazala anketa inštituta Unique Research za tednik Profil, bi 41 odstotkov staršev raje videlo, da se otroci v šolske klopi vrnejo šele jeseni.

Starši, ki se bojijo, da bi se otroci okužili v šoli, še posebno če družinski člani sodijo med ogrožene skupine prebivalstva, lahko otroke zadržijo doma in bodo ti opravičeni pouka. To lahko storijo tudi v primeru, če otroke strah pred okužbo psihično tako zelo obremenjuje, da ne bi mogli spremljati pouka. Vendar pa jim šola ne bo več zagotavljala šolanja na daljavo: za vso predelano snov bodo morali poskrbeti sami in si zapiske priskrbeti pri sošolcih ali učiteljih. Enako velja za učitelje, ki sodijo v rizične skupine. Lahko ostanejo doma, vendar pa morajo biti na voljo za spletno poučevanje, če bi jih za to potrebovali.

Dobra novica za učence je, da do konca leta ne bodo več pisali testov. Ocene bodo zaključevali na podlagi tega, kar so pokazali pred epidemijo in v času šolanja na daljavo. V osnovnih šolah (od 1. do 4. razreda) ne bo nihče ponavljal letnika (razen če bi to zahtevali starši). V srednjih šolah bodo dijaki z eno nezadostno oceno vseeno napredovali v naslednji letnik. O usodi tistih, ki si bodo nabrali več »cvekov«, bodo odločali učitelji, vsakdo, ki bo hotel izboljšati oceno, pa bo lahko zaprosil za ustno preverjanje znanja. Zaključevanje ocen naj bi po napovedi ministra premaknili v zadnji teden pred poletnimi počitnicami, ki se, odvisno od dežele, začnejo 4. ali 11. julija. Matura bo letos le pisna, ocena pri posameznem predmetu pa bo sestavljena iz zaključne ocene letnika in pisnega preverjanja znanja.

Na univerzah do konca junija predavanja potekajo le na spletu, študentje pa bodo vendarle lahko opravili vse izpite. V zadnjih dneh postopoma odpirajo tudi otroške vrtce, vendar pa glede na to, da so ti v pristojnosti posamičnih občinskih oblasti, vlada na tem področju še precejšnja neenotnost. Ne le glede tega, kdaj in kako bodo odprli svoja vrata, temveč tudi glede tega, kakšne varnostne ukrepe mora upoštevati osebje teh ustanov.