Radovljičanom se obeta nova kolesarska povezava med Radovljico in Lescami. Ta bo povezala center Radovljice, kjer je upravno središče občine, z železniško postajo v Lescah. Manjkajoči odseki bodo dobili obojestranski ločeni kolesarski stezi s pločnikom ob regionalni cesti od krožišča z Gorenjsko cesto do krožišča z Boštjanovo ulico. Dodatni obojestranski pomožni kolesarski pas s pločnikom pa bodo uredili tudi v Železniški ulici.

Predora tudi za pešce in kolesarje

Že za letos jeseni, ko naj bi bila železniška proga zaradi nadgradnje zaprta, načrtujejo izvedbo dveh prebojev za ločene poti pešcev in kolesarjev skozi železniški nadvoz pri Mercatorjevem nakupovalnem centru v Lescah, kar pomeni zgraditev dveh manjših predorov na obeh straneh ceste pod železniško progo. Zaključek projekta kolesarske povezave je predviden konec leta 2022. Poleg kolesarske infrastrukture in pločnikov projekt zajema tudi obnovo cest, komunalne opreme in vodov ter cestne razsvetljave. Pričakovani stroški znašajo približno 2,3 milijona evrov, od tega bo 1,4 milijona evrov primaknil evropski sklad za regionalni razvoj, pravi radovljiški župan Ciril Globočnik.

Kolesarska povezava med največjimi naložbami

Radovljica sicer velja za odlično izhodišče za odkrivanje podeželja in bližnjega Bleda s kolesom. Vse več ljudi kolo namesto avtomobila po mestu in širši okolici uporablja tudi za vsakdanje opravke, zato je, poudarjajo na občini, zagotavljanje varnih kolesarskih povezav zelo pomembno pri spodbujanju trajnostne mobilnosti.

V letošnjem proračunu v Radovljici sicer načrtujejo 19,3 milijona evrov prihodkov in 20,6 milijona odhodkov. Za naložbe je predvidena namenska zadolžitev za 1,3 milijona evrov. Predvideni investicijski odhodki predstavljajo približno 39 odstotkov vseh. Med večjimi naložbami so prav omenjena gradnja kolesarske povezave med Radovljico in Lescami, gradnja cestne in komunalne infrastrukture ob nadgradnji železniške proge na odseku Podnart–Lesce, energetska sanacija osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica, prva faza rekonstrukcije kompleksa kopališča Radovljica, o kateri smo v Dnevniku že poročali, ter gradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem z ureditvijo javnih površin.