500.000 kubičnih metrov materiala je nepredstavljiva količina. Lahko pa si jo prevedemo v 500 danes tako priljubljenih vila blokov z zunanjimi merami 10 x 10 x 10 metrov ali pa v več kot 1500 stanovanj velikosti 100 kvadratnih metrov!

Na območju Plečnikovega stadiona in sosednjih parcel projekt BŠP predvideva zgraditev kar 208.000 kvadratnih metrov novih površin za najrazličnejše vsebine. Poleg stadiona, pokritega z umetno travo, so načrtovani še hotelska stolpnica, nakupovalni center, najrazličnejši gostinski program, kar trije poslovni objekti, športna klinika, garažna hiša s 1784 parkirnimi prostori, plezalni center itd. Če zopet površino 208.000 kvadratnih metrov pretvorimo v 100 kvadratnih metrov velika stanovanja, jih dobimo kar 2080!

Območje BŠP bi zasedalo več kot 45.000 kvadratnih metrov površin, ki so danes praktično vse nepozidane in ozelenjene, v sklopu njih stoji le stadion, ki je bil zasnovan kot športni park za rekreacijo na prostem. Projekt BŠP predvideva pozidavo vseh površin, na strehi garaž med poslovnimi objekti bi bila urejena dva manjša parka, drevesa novih drevoredov bi bila posajena v betonska korita, »velikodušno« je predvidena tudi ureditev javnega trga, velikega kar 102 kvadratna metra.

Celotna investicija naj bi se zgodila v imenu prenove Plečnikovega stadiona. Zato, da bi se lahko spomenik državnega pomena (o katerem pa bi bilo po izvedenem projektu BŠP žal nemogoče govoriti) dolgoročno vzdržno sam vzdrževal naslednjih 50 let.

Prenova in ohranjanje spomenika? Resno?

Kaja Lipnik Vehovar, arhitekt