Policisti so v Ljubljani identificirali 30 oseb, na zdravstveni inšpektorat pa so do sedaj podali sedem predlogov za postopek zaradi kršenja odloka. Kaznivih dejanj na dogodku niso zaznali. Med protestom pa so protestniki na delu Trga republike odstranili trak, ki je prepovedoval dostop na trg. "V dogodku bomo nadaljevali z ustreznimi postopki za ugotovitev ostalih kršiteljev. V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bomo ukrepali v skladu z zakonodajo," so zapisali na Generalni policijski upravi.

Na protestu v Mariboru se je zbralo okoli 100 oseb, policisti pa so zbrane opozorili, da kršijo odlok o prepovedi zbiranja na javnih krajih. Nekateri med zbranimi opozoril niso upoštevali, zato so jih policisti identificirali. Podatke o 19 osebah so predali zdravstvenemu inšpektoratu. Drugih ukrepov, povezanih s protestom, ne beležijo.

Policisti pa so nadzirali tudi protestni shod v Slovenski Bistrici, kjer se je zbralo 15 oseb. Policisti so zbrane opozorili na kršenje odloka. Prebivalci so opozorila upoštevali in se mirno razšli. Neprijavljene shode v Ljubljani in Mariboru so varovali v skladu z varnostnimi načrti, ki so temeljili na varnostni oceni, ukrepanje pa na načelu sorazmernosti, so pojasnili na policiji.

Na dogodku so policisti ljudi pozivali, naj uporabljajo zaščitno opremo in ohranjajo primerno razdaljo med udeleženci. Govornike in potencialne organizatorje so policisti seznanili s prepovedjo javnega zbiranja. Ugotovitve o kršitvah pa bo policija odstopila zdravstvenemu inšpektoratu, ki je pristojen za kršitve po zakonu o nalezljivih boleznih. Policisti so nekatere postopke in kršitve tudi snemali, na podlagi posnetkov bodo skušali identificirati kršitelje ter zoper njih izvesti ustrezne postopke.

Protestniki bi sicer lahko bili kaznovani tudi po 117. členu kazenskega zakonika, ki opredeljuje kaznivo dejanje širjenja nalezljive bolezni. Če bodo policisti v nadaljevanju postopka ugotovili, da so izpolnjeni elementi tega kaznivega dejanja ali kakšnega drugega kaznivega dejanja, se bodo "o pregonu posvetovali oz. uskladili s pristojnim tožilstvom". Sicer na policiji od razglasitve epidemije niso zabeležili suma kaznivega dejanja po 117. členu kazenskega zakonika.

Policija je pri obravnavi tovrstnih dogodkov avtonomna, sledi zakonskim in strokovnim izhodiščem ter vsak primer obravnava posebej, so poudarili na GPU. "Pri tem se ne opira na javno mnenje oziroma morebitna stališča družbeno političnih oseb, temveč se pri pregonu kaznivih dejanj usklajuje s tožilstvom, pri pregonu prekrškov pa so pri odločanju prekrškovni organi avtonomni in neodvisni tudi znotraj organizacijske hierarhije," so še zapisali.