Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je potrdila, da bi se šole in vrtci v najboljšem primeru lahko odprli 11. maja, »vendar vam tega zagotovo še ne morem reči. Verjemite mi, vsi si želimo, da bi se vrtci in šole čim prej odprli,« je dodala.

Za šole pri pouku na daljavo nedosegljivih okoli pol odstotka učencev

V izobraževanje na daljavo, ki je bilo v šolah uvedeno zaradi epidemije koronavirusa, je vključenih okoli 99,5 odstotka osnovnošolcev, medtem ko šolam s preostalega pol odstotka učencev ni uspelo vzpostaviti stika. Kot so povedali na ministrstvu za izobraževanje, gre predvsem za otroke Rome in priseljence. Kot pravijo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, podatki 80 odstotkov osnovnih šol, od katerih so pridobili podatke, kažejo, da je učencev, s katerimi niso uspele vzpostaviti stika ali jih vključiti v izobraževanje na daljavo, okoli pol odstotka. V osnovnih šolah s prilagojenim programom je ta odstotek še nekoliko višji in znaša 2,6 odstotka.

Največ težav pri otrocih tujcih in romskih otrocih

Kot je pred časom za Radio Slovenija povedal direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj, je največ težav pri otrocih tujcih, posebej tistih, katerih starši ne obvladajo slovenskega jezika. Pri poučevanju romskih otrok pa je težava predvsem tam, kjer otroci živijo v strnjenih romskih naseljih.

Pri slednjih so zato v pouk aktivno vključili predvsem romske pomočnike - izobražene Rome, ki običajno preko javnih del šolam pomagajo pri izobraževanju romskih otrok. Ker romski otroci nimajo vedno tehničnih možnosti, da bi pouk spremljali preko računalnika, jim šole navodila za pouk pošiljajo tudi po pošti.

Ministrstvo nima konkretnih odgovorov glede možnih rešitev

Na ministrstvu na vprašanje, kako bodo ravnali v primeru otrok, ki niso vključeni v pouk na daljavo, ne odgovarjajo neposredno. Pravijo pa, da podatkov o nevključevanju ne zbirajo z namenom sankcioniranja, "temveč v vzpodbudo šolam, da so pri vzpostavljanju komunikacije vztrajne in preizkušajo vse načine (tudi z navadno pošto), da v proces vzgojno-izobraževalnega sistema vključijo prav vsakega šoloobveznega otroka".

Pravijo tudi, da se skupaj z zavodi in šolami trudijo ujeti stoodstotno vključenost, za katero pa priznavajo, da »ne obstaja niti ob normalnih pogojih šolanja«.