Od začetka pandemije novega koronavirusa se vlade in drugi deležniki zanašajo na analizo podatkov in digitalno tehnologijo. V nekaterih državah so v uporabi že različne mobilne aplikacije, ki uporabnike opozarjajo, če so bili v stiku z okuženo osebo, drugod pa takšne aplikacije še razvijajo.

Vodja odbora SE za varovanje podatkov Alessandra Pierucci in komisar SE za varovanje podatkov Jean-Philippe Walter sta v skupni izjavi danes pozvala, naj vlade nujno premislijo, ali bo uvedba aplikacije pomenila uspeh v boju proti novemu koronavirusu. Med drugim sta zapisala več smernic za razvoj tovrstnih aplikacij, te bi morale vključevati varovalke, ki bi preprečile zlorabo osebnih podatkov in zasebnosti posameznika.

"Če bodo takšne aplikacije v uporabi, potem bi morale delovati omejen časa in le na prostovoljni osnovi," sta še pozvala.

Med drugim je treba zagotoviti, da ne bo uporabe lokacije uporabnikov in da ne bo neposredne identifikacije uporabnikov. Ključnega pomena je razmislek o tem, kakšne in koliko podatkov je potrebnih za učinkovito delovanje aplikacij. Vzpostaviti je tudi potrebno ravnovesje med vsemi vpletenimi, kar vključuje tudi spoštovanje pravic in svoboščin, sta še pozvala.