»Konflikt, nasilje in katastrofe še naprej jemljejo milijonom ljudi njihove domove vsako leto. Nikoli v zgodovini IDMC nismo zabeležili več notranje razseljenih kot dandanes,« je opozorila direktorica centra Alexandra Bilak.

»Kolektivno, nam v epskih razsežnostih ne uspeva zaščititi najbolj ranljivih na svetu,« je sporočil vodja Norveškega sveta za begunce Jan Egeland in ob tem opozoril, da notranje razseljeni pogosto niso deležne tolikšne pozornosti kot begunci ki v begu prestopijo meje svoje države.

Pred naravnimi katastrofami, kot so bili cikloni v Bangladešu, Indiji in Mozambiku ter orkan Dorian na Bahamih, je lani v 140 državah moralo domove zapustiti 24,9 milijona ljudi. Konflikti v 50 državah pa so z domov pregnali 8,5 milijona ljudi, med drugim v Etiopiji, Južnem Sudanu in Siriji, piše na spletni strani organizacij.

Od skupno 50,8 milijona notranje razseljenih, jih je doslej 45,7 milijona zapustilo domove zaradi nasilja, 5,1 milijona pa zaradi naravnih katastrof. Ob koncu leta 2019 je bilo notranje razseljenih 18,3 milijona otrok, mlajših od 14 let. Tri četrtine ljudi je živelo v desetih državah, med njimi največ v Siriji, Kolumbiji, DR Kongo in Jemnu.