Najpomembnejši ukrep v drugem koronapaketu, ki so ga poslanci sprejeli danes, je jamstvena shema v višini dveh milijard evrov. Z njo bo država jamčila za najem posojil podjetij pri poslovnih bankah. Za posojila z ročnostjo do pet let, ki jih bodo mikro, mala in srednja podjetja sklenila od razglasitve epidemije 12. marca do 31. decembra, bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To velja le za posojila, namenjena financiranju osnovne dejavnosti podjetja.

»Kratkoročno bosta dve milijardi evrov jamstev zadoščali, da podjetja in posamezniki, ki se ukvarjajo s poslovno dejavnostjo, ne bodo posegali po ukrepih, kot so zapiranje proizvodnje, ki je še perspektivna, ali odpuščanje zaposlenih,« je ocenil predsednik vlade Janez Janša. Ali bosta dve milijardi zadoščali tudi srednjeročno, pa nihče ne ve, je dodal.

Solidarnostni dodatek tudi za kmete

Zakon prinaša tudi za šest odstotkov višjo povprečnino. Ta bo višja od začetka leta, razliko med izplačano in odobreno višjo povprečnino pa bodo občine dobile do konca maja. Najemnikom poslovnih prostorov v lasti države in občin, ki zdaj ne morejo opravljati dejavnosti, ne bo treba plačati najemnin do prenehanja ukrepov.

Poslanci so danes potrdili tudi popravke prvega koronapaketa. Število upravičencev do državne finančne pomoči se bo povečalo za 190.000 državljanov. Skupaj bo torej pomoč prejelo okoli 1,2 milijona državljanov. Zakon zdaj omogoča pridobitev solidarnostnega dodatka tudi prejemnikom otroškega in starševskega dodatka, staršem otrok s posebnimi potrebami, družinskim pomočnikom, invalidom, vojnim veteranom in invalidom, starejšim, kmetom, rejnikom, izrednim študentom…

Tudi humanitarne in invalidske organizacije

Ugodnejši bodo tudi pogoji za subvencioniranje nadomestil plač delavcev na čakanju, za upravičene do mesečnega temeljnega dohodka (samozaposlene, verske uslužbence, družbenike in kmete) in za oprostitev plačila socialnih prispevkov. Solidarnostni dodatek – od 130 do 300 evrov – bodo poleg upokojencev prejeli tudi kmetje, starejši od 65 let in z nizkimi dohodki ter prejemniki poklicnih pokojnin, nižjih od 700 evrov. Brezposelni, ki so delo izgubili po razglasitvi epidemije, bodo prejeli po 514 evrov bruto na mesec.

Do pomoči bodo po novem upravičeni delodajalci, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 odstotkov glede na leto 2019, pa humanitarne in invalidske organizacije ter manjša podjetja iz finančne ali zavarovalniške dejavnosti, ki so bila doslej iz ukrepov izključena. Vsa finančna pomoč bo izplačana za nazaj, torej od 13. marca dalje.