Na ministrstvu za kulturo so prejeli številne dopise združenj, društev, zbornice, sindikatov in posameznikov, ki jih zanima, kdaj se bodo začela izvajati izplačila sredstev na osnovi zaključenega javnega razpisa na področju medijev. Kot so navedli na ministrstvu, si bodo tudi v prihodnje prizadevali, da zaradi trenutne situacije, to je epidemije novega koronavirusa, posegov v obstoječi proračun ministrstva ne bo, oziroma da bi bili morebitni posegi čim manjši.

Iz ministrstva so včeraj sporočili, da ne morejo zagotoviti niti izplačila sredstev iz že v letu 2019 zaključenega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020. Razpis je bil zaključen 28. 10. 2019, projekti so bili izbrani in so jih mediji začeli izvajati, pogodbe so podpisane. Na osnovi omenjenega javnega razpisa pa bo ministrstvo za kulturo izplačalo do 30 odstotkov sredstev dodeljenih sredstev. Preostala sredstva bodo izplačevali po sprejemu rebalansa proračuna. Kot so še navedli na ministrstvu, pa zaradi znanih razmer v državi, ki se hitro spreminjajo, ne morejo z gotovostjo vedeti, ali bodo lahko zagotovili izplačilo vseh sredstev.

DNS vlado pozvalo k izplačilu pogodbeno že dodeljenih sredstev iz medijskega razpisa

V društvu novinarjev so zapisali, da najostreje obsojajo politiko, ki v imenu reševanja enih uničuje druge, kot sta na primer kultura in mediji. »Slovenski medijski prostor je majhen in jezikovno omejen, zato je še bolj ranljiv od velikih trgov. Poleg tega se je prav v epidemiji pokazala neprecenljiva vrednost medijev pri obveščanju javnosti in ločevanju preverjenih informacij od dezinformacij kot tudi pri nadzoru oblasti,« so pojasnili.

Vlado zato pozivajo, da zagotovi izplačilo pogodbeno že dodeljenih sredstev iz medijskega razpisa, kot je sicer še konec marca napovedal minister Simoniti. Pozivajo, naj poleg ukrepov iz protikoronskih zakonov, ki veljajo za vse gospodarske družbe, sprejme tudi paket pomoči medijem. »Ta naj vsebuje kombinacijo iz nabora ukrepov, kot so oprostitev davka na dodano vrednost, davčne olajšave za donatorje medijem, povečanje medijskega sklada vsaj na 10 milijonov evrov in dodaten razpis še v letu 2020, kritje izpada dohodkov iz oglaševanja, subvencije za tiskanje in distribucijo tiskanih medijev. Zagotovi naj tudi stabilno financiranje javnih medijev in uvede digitalni davek, iz katerega naj se financira medijska produkcija,« so dodali.

Pomoč medijem z milijonskimi zneski

Kot primer dobrih praks so navedli Avstrijo, ki letno časopisom in spletnim portalom namenja 10 milijonov evrov, komercialnim televizijskim in radijskim postajam pa 20 milijonov. V teh časih pa je že potrdila paket pomoči za tiskanje in distribucijo tiskanih medijev v vrednosti 15 milijonov in še dodatnih 15 za elektronske medije, zdaj pa razmišlja še o pomoči spletnim medijem v višini 15 milijonov evrov. Drugi primer je tudi Švedska, ki je odobrila 200-milijonsko pomoč medijem. Medijem je na pomoč priskočila tudi danska vlada, ki je napovedala, da bo pomagala zasebnim medijem, ki so izgubili 30 do 50 odstotkov oglasnih prihodkov. »Prejeli bodo 60- do 80-odstotno kompenzacijo izpada prihodkov. Medijem, ki ne bodo odpuščali, bo vlada krila 75 odstotkov plač, delavci pa se bodo odpovedali enemu tednu dopusta,« so zapisali v DNS. Avstralija je recimo uvedla digitalni davek.