Prilagojeni bodo tudi postopki izplačila pokojnin varovancem v domovih za starejše in drugih ustanovah. Pokojnine bodo za oskrbovance domov izplačane pooblaščenim osebam, so še sporočili s Pošte Slovenije.

Upokojence, ki prejemajo pokojnine na tekoče račune pri bankah, naprošajo, naj obiska pošte ne načrtujejo že prvi dan izplačila pokojnine, če to ni res nujno. Tako se bodo namreč izognili čakanju v vrsti pred poštami. Kot sicer ugotavljajo na Pošti Slovenije, so upokojenci ob marčnih izplačilih pokojnin upoštevali njihova priporočila.

Za tiste posameznike, ki so priklenjeni na posteljo ali so drugače gibalno ovirani do te mere, da ne morejo priti pismonoši naproti in prevzeti pokojnine na vhodu v stavbo, bodo postopki izplačila pokojnin tudi ta mesec prilagojeni tako, da bo pismonoša osebi, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, pustil enkratno pooblastilo za dvig pokojninske nakaznice za mesec april na pošti.

Oseba, ki prejemnika neguje oziroma živi z njim v gospodinjstvu, se bo lahko z izpolnjenim in podpisanim enkratnim pooblastilom oglasila na pošti, tam bodo opravili identifikacijo s preveritvijo podatkov v osebnem dokumentu ter nato izplačali pokojnino, še pojasnjujejo na Pošti Slovenije.